До 31 май удължават срока на протоколите за скъпоструващите лекарства. Решението е свързано с удължаването на извънредната епидемична обстановка. Това съобщи Национална здравноосигурителна каса, НЗОК.

До този период включително аптеките могат да отпускат лекарства само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта, съобразно последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти. За целта здравноосигурените трябва посетят същата аптека, от която са получили лекарствата си предишния път.

Шефът на Фармацевтичния съюз: Недостиг на лекарства има, не е фалшива тревога

Шефът на Фармацевтичния съюз: Недостиг на лекарства има, не е фалшива тревога

Антибиотик да се отпуска само по лекарско предписание, иска Сербезова

Служебно удълженият срок на валидност на протоколите, изтичащи по време на извънредната епидемична обстановка, се прекратява на 31.05.2021г. и не се удължава след тази дата. Издаването на нови протоколи, както и предписването и отпускането на лекарствени продукти по тях се извършва по установения в Националния рамков договор (НРД) за медицинските дейности 2020 - 2022 г. ред и индивидуалните договори на търговците на дребно с лекарствени продукти (аптеките).