Депутатите се заеха да удължат валидността на личните карти. Това става с първото четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. До края на 2020 г. и в началото на 2021 г. изтича срока на валидност на голям брой лични документи и съответно предстои масовата им подмяна.

Личната карта е основен идентификационен документ, което означава, че на голяма част от българските граждани ще им се наложи да подменят своите лични карти през зимните месеци и при евентуалното действие на обявена извънредна епидемична обстановка. Увеличеният брой желаещи да подадат заявление за издаване на лична карта и/или паспорт в звената "Български документи за самоличност" към Министерството на вътрешните работи силно ще затрудни спазването на противоепидемичните мерки, разпоредени от министъра на здравеопазването.

Допълва се правилникът за издаване на български лични карти

Допълва се правилникът за издаване на български лични карти

Намалява се административната тежест

Усложняването на епидемичната обстановка в страната, породена от COVID-19, обуславя необходимостта от предприемане на законодателни мерки за удължаване срока на валидност на личните карти, с цел ограничаване на струпването на хора. Отчитайки факта, че зад граница се намират немалък брой български граждани, чиито документи за самоличност изтичат или вече са изтекли в посочения период и които в условията на усложнена световна обстановка са силно затруднени да ги подновят, следва и за тях да бъдат създадени равни възможности и облекчения по отношение на удължената валидност, предвидени за българските граждани на територията на България.

Предлага се и изменение, с което в условията на реципрочност на българските граждани, притежаващи паспорт и/или лична карта с удължена валидност да бъде предоставено право да напуснат държавата, в която пребивават с цел да се завърнат в България, а на чуждите граждани, притежаващи документ за пътуване с удължена валидност, ще бъде предоставено право да напуснат Република България с цел да се завърнат в държавата на крайна дестинация, в условията на световна пандемия от COVID-19.

Над 2 млн. документи предстои да бъдат подменени през 2020 г.

Над 2 млн. документи предстои да бъдат подменени през 2020 г.

Личните карти ще бъдат издавани от сегашния образец

48 държави са изразили готовност да пропускат български граждани с изтекли документи да се завърнат в България при условията на реципрочност. Депутатите приеха предложението за удължаване на срока на личните документи без спорове.

Припомняме, че срокът на валидност на личните карти вече бе веднъж удължен по време на извънредното положение през март месец. Въпреки това през лятото на много места се извиха опашки за подмяна на документите, предимно на българи, живеещи в чужбина.