Общо 26 свлачища в 20 населени места ще бъдат укрепени в периода от 2014 - 2020 година с финансиране от над 2,5 млн. лв. по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." Свлачищата се намират на територията на 16 общини - Стражица, Тетевен, Котел, Златарица, Брегово, Лом, Плевен, Кърджали, Оряхово, Габрово, Лясковец, Долни Чифлик, Варна, Несебър, Гулянци и Бобов дол.

С изпълнението на проекта ще се предотврати рискът за повече от 4 000 жители.

Проектът беше приет, а договорът беше подписан от министрите на околната среда и водите Нено Димов и на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и е в съответствие с Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г.

Договор за укрепване на свлачище беше подписан от министър Димов и за селище Качулка, Сливенско. В него се предвижда да се предприемат геозащитни мерки и дейности за активно свлачище на територията на "Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - селище Качулка". Проектът, който трябва да приключи в срок от 24 месеца, ще осигури провеждане на мониторингови наблюдения за оценка на състоянието и динамиката на геодинамичните процеси и изготвяне на прогнозни тенденции за развитие на свлачищните процеси. С изпълнението на мерките ще бъдат предпазени 750 жители.