През изминалата 2020 г. Европейският център за транспорти политики стартира преговори за осигуряването на иновативен метод за заснемане и оценка на риска по пътната инфраструктура. Инициативата на Центъра е подкрепена от редица институции в България, но също така и от правителството на САЩ. Методът предвижда заснемане на пътната инфраструктура чрез сателити. В комбинация от вече изградената система на АПИ за мониторинг на свлачищата и метода за дистанционно наблюдение ще се ускори и подобри значително превенцията над подобни процеси.

Технологията за дистанционно заснемане ще даде на специалистите информация за слабите места и реалното състояние пътната инфраструктура, както и за потенциалния риск от инциденти заради природни дадености, включително за активиране на свлачища и срутища. Тези системи са адекватни на потенциалните поражения, които биха могли да настъпят и поради тази причина е важно да прилагаме иновациите, не като самоцел, а като естествено противодействие и превенция над щетите.

Няма яснота кога ще бъде разчитен пътят край свлачището на АМ "Струма"
Обновена

Няма яснота кога ще бъде разчитен пътят край свлачището на АМ "Струма"

Шетът на АПИ Георги Терзийски увери, че експерти работят и към момента

В България към настоящия момент има над 1000 зони със свлачища, които обхващат територия от над 200 000 декара. По същество свлачището е природно явление, при което се нарушава устойчивостта на големи земни маси и се създават предпоставки за тяхното самоволно придвижване. Събирането и натрупването на статистически данни за тези събития и метеорологичните условия, при които те настъпват, определено могат да помогнат тези събития да бъдат предвиждани, контролирани и дори управлявани. Същото се отнася и до срутването на големи количества скални маси. Но, ако тази статистика се комбинира с още детайлни и съвременни данни за състоянието на терена, включително за вече изградените защитни съоръжения - мрежи, стени и др., със сигурност точността на предвижданията ще се увеличи значително и броят на инцидентите, като тези от началото на годината, ще намалее, според Европейския център за транспортна политика.

Жители на Симитли притеснени от активизиране на свлачище в дефилето "Епрец"

Жители на Симитли притеснени от активизиране на свлачище в дефилето "Епрец"

По думите им над тесния път висят огромни скали с тежест над 10 тона

Всъщност България не е единствената страна, засегната от подобни явления. Заради преовлажняване на почвата вследствие на обилни валежи срутвания има по цял свят. Примерите са много - Калифорния, Азия, Европа (повече информация в линковете под текста). Целта на ЕЦТП сега е да провокира действия, които да подпомогнат властите в значителните усилията, които те полагат, за редуциране на свлачищните и срутищни процеси. Това е възможно чрез преосмисляне на всички възможни компоненти от тези процеси и борбата с тях - природни дадености, качество на строителството, дългосрочно планиране, решения за използване на съвременни технологии.