Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени промените в схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" заради липса на критерии за избор на доставчици.

Причината е, че измененията в наредбата противоречат на изискванията на Регламент на ЕС № 1308/2013 г. за въвеждането на обективни критерии, по които да се провежда изборът на доставчици.

Предлагат медът да е задължителен по схемите за плод и мляко в училищата

Предлагат медът да е задължителен по схемите за плод и мляко в училищата

Общественото обсъждане ще продължи до 1 юни

Тричленният състав на ВАС приема, че макар с измененията на наредбата да се поставят изисквания за доказване на определени обстоятелства при кандидатстване на доставчиците, същите противоречат на нормативен акт от по - висока степен, какъвто се явява Регламент (ЕС) № 1308/2013 г. Административно дело № 6536 от 2020 г. подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.