Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров се въвеждат временни допълнителни противоепидемични мерки, съобщи общината. От 1 до 21 декември, се преустановяват посещенията и провеждането на мероприятия в пенсионерски клубове на територията на града.

БАН: Ваксината срещу COVID-19 ще има дълготраен ефект

БАН: Ваксината срещу COVID-19 ще има дълготраен ефект

Според проф. Пенка Петрова няма рискови групи, които не могат да се ваксинират

Препис от Заповедта е връчен на директора на РЗИ и на областния управител за сведение. Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на ресорните заместник-кметове и на секретаря на Община Стара Загора.