Вече не е нужно да се подменят табелите с български регистрационен номер при покупка на автомобил, съобщиха от СДВР.

От 1 декември влезе в сила промяната на Наредбата за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

Съгласно измемението при покупко-продажба или промяна на постоянният адрес не е нужно да се подменят табелите с регистрационен номер. Това става само по желание на собственика. Необходимо е да се подмени единствено свидетелството за регистрация.