Представители на Венецианската комисия обсъдиха съдебната реформа с парламентарно представените партии. Очаква се в рамките на две седмици Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) да обяви своето становище в нарочен доклад.

След срещата Данаил Кирилов, председател на правната комисия в парламента уточни, че основно представителите на Венецианската комисия са събрали информация за напредъка на съдебната реформа след последната промяна на Конституцията.

Данаил Кирилов: Антикорупционният орган трябва да се базира на сега съществуващия

Данаил Кирилов: Антикорупционният орган трябва да се базира на сега съществуващия

Това е основен акцент в управленската програма...

"При последното изменение на Конституцията за разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии, водеща бе ролята на Венецианската комисия и тяхното становище", коментира Кирилов. По думите му сега в тези разговори акцентът е бил изборът на членове от професионалната квота във ВСС както и предстоящата процедура по избор на членове от парламентарната квота.

Всички те се реализират по нови правила и вниманието е било насочено към тях и постигнатата публичност при избора на магистрати. Друг акцент от срещата са промените в Закона за съдебната власт, реализирани през 2016 г. и 2017г.

Прекият избор за членове ВСС е начало на реформата, според Нели Куцкова

Прекият избор за членове ВСС е начало на реформата, според Нели Куцкова

Предлагат антикорупционен орган "5 в 1"

Валери Жаблянов от левицата, коментира че позицията на БСП е последователна по този въпрос. По думите му голяма част от въпросите, обсъдени с представителите на Венецианската комисия, са били повдигнати и по време на дебатите в правна комисия при номинирането на кандидатурите за членове на ВСС.

"Става въпрос за разпределението на съдилищата от страната, за професионалното израстване на магистратите, за нивата на заплащане, поредица от въпроси, които бяха обсъдени", коментира още Валери Жаблянов.

Борис Ячев от ПГ "Обединени патриоти" подчерта, че патриотите имат свои виждания, както във връзка с промените в Закона за съдебната власт, така и за продължаването на съдебната реформа.

Емил Димитров - Ревизоро бе още по-категоричен. "Всички държим на независимата съдебна власт, но от друга страна се притесняваме, когато част от магистратите се опитват да се занимават с политика, включително със свои политически крила."

"Помолих за обективност в доклада им", коза още Димитров.

Хамид Хамид от ДПС изтъкна положителната оценка на последните законодателни изменения в съдебната система. "Както разбрах, оценката на Венецианската комисия също е положителна", коментира Хамид. "Когато променяме Закона за съдебната власт винаги искаме становище от тях, така че е редно да си кажат впечатленията от промените", категоричен бе Хамид относно срещата.