Короядите от природен парк Витоша са напълно изчезнали и гората е започнала да се възстановява. Това обясни пред news.bg изпълнителният директор на Агенцията по горите Александър Дунчев. Заедно агенцията и WWF България бе направена проверка на състоянието на горите във фаза старост на територията на Държавно горско стопанство - София.

След 2001 г. короядите тръгнаха в природен парк Витоша, събориха 20 хектара над Златните мостове, 60 декара в Бистришко бранище, уточни Александър Дунчев. Тогава нападнали обаче освен старата гора и живи дървета.

В резервата не са извършвани никакви сечи, короядите са изяли старите гори и са ги превърнали в хумус. 2015 - 2016 г. е имало пик на короядите на боровите гори, тогава те са съхнали много, след дълга топла есен последвала обаче рязко студена зима и природата ги е убила, обясни Дунчев. По думите му, по тях е тръгнала болест и те са загинали от сами себе си.

Снимка 539714

Източник: news.bg

След това са предприети мерки - в стопанската гора да се извършват зелесявания. След мерките над Офелиите вече са поникнали млади дръвчета, а в резервата е оставена на естествените процеси, по-различна гора.

А в щети - короядите са унищожили 200 метра отстрани на Бистришко бранище, като са излезли извън Резервата.

Държавата загуби милиони от скандалните заменки на атрактивни гори, смятат еколози

Държавата загуби милиони от скандалните заменки на атрактивни гори, смятат еколози

Гори са били оценявани за по 10 лева на кв. м, а са препродавани по 100 лв./кв.м

Иначе корояди и борови корояди са засегнали горите и в Кюстендил, Кърджали, Родопите, Плана. В тях са се развили или ледоломи и снеголоми след тежката зима и има много паднали дървета, които също създават условия за развитие за повече корояди.

По думите на Дунчев обаче природни нарушения в горите ще има все повече заради климатични промени, така например се появили болест - насекоми по дъбови и букови гори, както и гъби по старите дървета. За да се защитят горите лесовъдите са предприели мерки да ги превърнат в по разновъзрастни - 100 годишни дървета, 40 годишни и съвсем млади дръвчета на по 10 г. Идеята е, когато короядът убие старото дърво, да имаме младо дърво. Но ако оставим само 100-годишни гори, рискът е че като мине насекомото, убива старата гора, а няма каква да я замести.

2000 - 3000 струва на декар залесяването, 5000 - 6000 лв. на декар е то с труда, затова се заделя 10% от живата природа, а останалите се стопанисват така, че гората да е разновъзрастна, колкото по-разнообразна откъм състав и години, толкова бързо се възстановява след природно нарушение, обясниха експертите.