Всяко пето дето в Добрич е станало жертва на физическо и емоционално насилие.

Това показват данните на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, цитирани от БНР.

Според педагозите най-често от социална закрила се нуждаят деца на разведени  родители и проблемни семейства.

Децата сами признават, че са били малтретирани- не се цени личността им, липсва диалог с родителите.

Насилието, упражнено над децата, създава подобна ответна реакция и асоциално поведение.

За всички деца - жертви на насилие в Добрич, от 2 юли комисията за борба с противообществени прояви организира лятно училище.