За бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. се отпускат допълнително 61 011 200 лв. Това реши Министерски съвет днес. Това се налага заради удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка до 31.03.2022 г. и необходимостта да се осигури на допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с изпълнение на дейностите, свързани с мерките за превенция и борба с COVID-19.

Медици искат от Кацаров увеличение на заплатите, твърдят че в болниците е хаос

Медици искат от Кацаров увеличение на заплатите, твърдят че в болниците е хаос

Няма координация между хората, които карат болните -"Спешна помощ" и болниците

Осигуряването на ежемесечно допълнително възнаграждение за медиците на първа линия в размер на 1 000 лв. нетно е ефективна и устойчива мярка за справяне със ситуацията с разпространението на COVID-19 и съществен фактор за мотивация на медицинските кадри.