До 15 октомври 2007 г. са постановени 15 присъди за изпиране на пари като 11 са осъдителни и 4 - оправдателни, съобщи шефът на Агенцията за финансово разузнаване Васил Киров.

За изпиране на пари са привлечени 25 обвиняеми лица, посочи още той. В съдебна фаза към 15 октомври са 9 неприключили производства.

Киров коментира, че 15-те присъди са показателни за напредъка, който осъществяват институциите срещу прането на пари. Той допълни, че от четирите оправдателни присъди, три са протестирани и една е влезнала в сила.

От началото на годината до сега на Агенцията са предоставени за проверка около 200 млн. лв. финансови активи.

Спрени са операции за 1.16 млн. лв.

От началото на годината Агенцията е провела 86 проверки на място, като само 4 в търговски банки, а останалите - в небанковия финансов сектор и в нефинасови институции, където рискът е по-голям.

Били са издадени 42 наказателни постановления за нарушения на Закона за мерките срещу изпирането на пари.