Добричкият окръжен съд потвърди наложеното от Районен съд - Добрич, административно наказание глоба в размер на 500 лв. на 64-годишния Джевдет С. Мехмед за това, че причинил на 47-годишния си съсед средна телесна повреда.

Мехмед е осъден да заплати на пострадалия обезщетение от 1000 лв. за причинените му неимуществени вреди и законната лихва по сумата от датата на инцидента до окончателното й изплащане.

Присъдата на Районен съд - Добрич, е постановена на 2 април 2008 г. Тя се обжалва от Мехмед с искане да бъде отменена.

Първата съдебна инстанция е изяснила, че отношенията между Мехмед и съседът му били влошени, поради проблеми с водоснабдителна инсталация.

На 18 авсгут 2005 г. между тях възниква пореден скандал и подсъдимият насъскал кучето си порода „питбул - страфордширски териер" срещу пострадалия.

Животното захапало дясната ръка на myva и между тях започнала борба, която била прекратена с намесата на трето лице.

След схватката нахапаният мъж постъпил в болница и си извадил медицинско удостоверение за получените телесни увреждания.
Изготвената съдебно-техническа експертиза показва, че кучето му е причинило разкъсно-контузна рана на дясната предмишница, което е довело до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, съобщават от съда.

Кметът на Добрич е наложил на Мехмед две глоби през септември 2005 г. от общо 200 лв., но това не изключва прилагането на наказателна отговорност.

Добричкият окръжен съд констатира, че решаващата инстанция е постановила присъдата, отчитайки събраните доказателства, степента на обществена опасност на деянието и обстоятелствата, смекчаващи отговорността на подсъдимия.

Мехмед е реабилитиран и срещу него не се водят наказателни производства. Той е женен и безработен. За извършеното от него престъпление Наказателният кодекс предвижда наказание „лишаване от свобода" до 2 години или пробация.

Районният съд е взел предвид, че Мехмед няма предишно осъждане за подобно престъпление, а с деянието си не е причинил имуществени вреди. Това мотивира съдебния състав да го освободи от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание.
Решението на въззивната инстанция не подлежи на обжалване и протест.