Наказателно дело от общ характер е разглеждано от Софийски окръжен съд в продължение на 17 години, 1 месец и 26 дни, информират от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС). Констатацията е направена при проверка на заявления за компенсация от вреди от бавно правосъдие за периода 1 януари - 31 март тази година.

Общата продължителност на наказателното производство е 20 години, 8 месеца и 16 дни.

15 години дело за откраднат GSM

15 години дело за откраднат GSM

Държавата плаща 100 000 лв. обезщетения за 62 забавени дела

Делото е водено срещу 5 лица за повече от 30 престъпления - сред тях противозаконно отвличане, изнасилване, склоняване към проституция и трафик на жени.

Софийски окръжен съд е насрочил 123 съдебни заседания, като 94 са отложени без да се даде ход на делото поради наличието на процесуални пречки.

69 пъти делото е отложено за неявяване на някой от петимата подсъдими или техните защитници. Други 2 отлагания са се наложили поради неопределяне на адвокат от САК за служебен защитник на един от подсъдимите. 3 отлагания са поради нередовно призоваване на граждански ответник, а 17 други - поради отсъствие на член на съдебния състав. Съдебният състав също така е бил променян 2 пъти.

Разглеждането на делото е започвало на три пъти отначало поради промяна на съдебния състав, с оглед спазване принципа за неизменност на състава, пишат от ИВСС.

Съдът е полагал значителни усилия за ускоряване разглеждането и решаването на процеса - определял е резервни дати за съдебни заседания, налагал е глоби на неявили се свидетели и на защитници, изменял е мерките за неотклонение на подсъдими, назначавал е съдебни експертизи за здравословното състояние на един от подсъдимите, на един от подсъдимите е назначен и резервен служебен защитник. Въпреки това делото е висяло 17 години.

15 години се точи дело за откраднато златно синджирче, показа проверка на ИВСС

15 години се точи дело за откраднато златно синджирче, показа проверка на ИВСС

От 1 юли до 30 септември 2017 г. Инспекторатът провери 111 заявления на граждани