Инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) масово проверяваха слънчевите очила, които се предлагат търговската мрежа.

Проверени бяха 291 обекта, а инспекцията се проведе на територията на цялата страна,включително и в морските ни курорти.

Инспектората проверява очилата с цел превенция, тъй като това е един от най-използваните аксесоари, който е и предпазно средство за лятото.

Повече от половината проверени спинери са неизрядни

Повече от половината проверени спинери са неизрядни

В антистрес играчките няма завишени нива на олово

Проверките бяха основно извън специализираните оптики и обхванаха малките търговски обекти и складове, защото там обичайно се регистрират най-много нарушения.

737 чифта слънчеви очила от различни модела бяха проверени. От тях 266 броя различни модели са с несъответствия. За липса на маркировка за съответствие - 53 броя, за липса на инструкция за употреба от производител и превода й на български език- 54 броя, за липса на инструкция за употреба само на български език- 99 броя.

Освен това при проверките е установено, че 152 различни марки и модели слънчеви очила се предлагат на пазара в нарушение на действащото законодателство и за тях са съставени актове. Други 53 модели продукти са спрени от разпространение със заповеди.

Закупени са образци, които са тествани и изпитани в лаборатория. Лабораторните резултати сочат, че 5 модела не съответстват на приложимите изисквания. Един модел от тези слънчеви очила представлява сериозен риск за потребителите, защото не покрива изискванията за UV защита и при употреба ще доведе до опасност от увреждане на зрението.

За останалите 4 модела слънчеви очила изпитванията са показали, че не отговарят на показателя - "коефициент на пропускане на светлина", тъй като са значително по-тъмни от нормите. Това също е много опасно, защото намалява видимостта. Тези очила също ще бъдат изтеглени от пазара.