С явно електронно гласуване ВСС избра Иван Гешев за главен прокурор. Той получи подкрепата на 20 члена на ВСС, като 4-ма бяха против.

Правосъдният министър Данаил Кирилов, като водещ заседанията, обяви за проведен изборът на главен прокурор.

Изборът на главен прокурор става с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на ВСС, което означава поне 17 от 25-те членове на Пленума. Гласуването събра три гласа отгоре на изискването.

Процедурата продължава с предложение, което ВСС изпраща до президента, който назначава с указ избрания кандидат. Самият указ се обнародва в "Държавен вестник". Държавният глава може и да не подпише указ и да върне процедурата във ВСС. Президентът има правомощията да направи това само веднъж.

В закона няма срок, в който държавният глава трябва да вземе решение. В протокола с решението на ВСС за избор на Иван Гешев да бъде записано, че то ще бъде изпратено "незабавно" на президента, гласуваха още магистратите. Това означава, че Румен Радев ще получи още в петък решението на магистратите.

Новият главен прокурор изтъкна, че не споделя аргументите на хората, които не са го подкрепили за поста на нов главен прокурор. Той ще докаже, че тези магистрати, които не го са подкрепили, са извършили неправилна преценка. Иван Гешев изтъкна, че не уважава мнението на един съдия, който прочел предварително написана реч и не надигнал глава от листовете."Това е предварително подготвено и изслушването за него няма никакво значение. За мен това не е признак на безпристрастност", подчерта новоизбраният обвинител номер едно.

Според избрания за главен прокурор процедурата ,проведена днес е безпрецедентна за ЕС. Медии и икономически кръгове нямало да му казват какво да мисли, както поясни той.

Все още не иска да коментира своя екип. Гешев изчаква решението на Румен Радев, който, по думите му, ще изпълни правомощията си по Конституция. Иван Гешев смята, че изборът на президента ще бъде негов, а не под влиянието на външен натиск.

След 10-часовото изслушване Иван Гешев призна, че се чувства изморен и не може да каже какво се е случило на протестите и няма как да ги коментира. Според Гешев правомощията на изпълнителната власт е да осигури опазването на обществения ред, което означавало спазване на законовите разпоредби за всякакъв вид протести. Той уважава всякакво мнение, но трябвало да се спазва закона. Той не знае дали "Орлов мост" е бил блокиран без разрешение.

На въпрос дали ще има ново отношение към медиите или нова политика към тях, Иван Гешев призова медиите да прочетат концепцията му, тъй като е бил достатъчно ясен при изслушването си от магистратите във Висшия съдебен съвет. По думите на новия обвинител номер едно ще се старае прокуратурата да бъде максимално открита към българското общество и граждани. Дали медиите щели да я възпроизведат правилно или не, това би било проблем на самите медии, каза още Гешев.

Не зная дали ще бъда главен прокурор, процедурата все още не е приключила, подчерта той.

На въпрос как ще продължи кариерата на Сотир Цацаров оттук нататък, той заяви лаконично: "Ще живея".

Иван Гешев и като главен прокурор иска да влиза в съдебна зала
Обновена

Иван Гешев и като главен прокурор иска да влиза в съдебна зала

Над 9 часа продължава изслушването в Пленума на ВСС

Кандидатура на Иван Стоименов Гешев, заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратурата, бе предложена от членовете на Прокурорската колегия на ВСС, които в мотивите си сочат, че професионалните и нравствени качества на прокурор Гешев съответстват на конституционните и законови изисквания за заемане на длъжността главен прокурор на Република България". В мотивите към предложението е посочено, че преди обявяване на процедурата, Прокурорската колегия е направила задълбочен и обективен анализ на състоянието, постиженията и актуалните проблеми на прокуратурата, въз основа на който са конкретизирани професионалните качества и управленските възможности на евентуалния кандидат, както и възможността му да отговори на потребностите на прокуратурата и на обществените очаквания. Кандидатурата е съобразена с перспективите в развитието на прокуратурата и с очакванията на магистратите, съобразно проведените консултации с Асоциацията на прокурорите и с Камарата на следователите в България, и очертаните от тях критерии относно личните, професионалните и моралните качества, които кандидатът за главен прокурор трябва да притежава. Отчетени са постигнатите високи резултати в работата на Специализираната прокуратура под ръководството на Иван Гешев, с които се свързват положителните констатации в докладите на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка относно резултатите в борбата с корупцията по високите етажи на властта и организираната престъпност.

Иван Стоименов Гешев има над 23 години юридически стаж в Прокуратурата на Република България. Професионалната му кариера в съдебната система започва на 01.02.1995 г. като помощник - следовател в Столична следствена служба, а от 21.05.1996 г. е следовател в Столична следствена служба. В периода от 17.04.2006 г. до 11.05.2012 г. е прокурор в Софийска районна прокуратура, като от 01.06.2009 г . е командирован в Софийска градска прокуратура. След проведен конкурс, с решение на ВСС по протокол № 06/09.02.2012 г., Иван Гешев е повишен в длъжност "прокурор" в Софийска градска прокуратура. Със заповед на изпълняващия функциите апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - София от 16.10.2013 г. е командирован в Окръжна прокуратура - Перник, за срок от три месеца. Със заповед на главния прокурор от 09.06.2016 г. е командирован в Специализирана прокуратура. В периода от 19.07.2016 г. до 16.07.2018 г. е административен ръководител на Специализираната прокуратура. С решение на Прокурорската колегия по протокол № 19/04.07.2018 г. е назначен на длъжност "заместник на главния прокурор" при Върховна касационна прокуратура.

Сигнал за бомба прекъсна за кратко изслушването на Иван Гешев
Обновена

Сигнал за бомба прекъсна за кратко изслушването на Иван Гешев

Пленумът на ВСС реши да продължи работата си въпреки сигнала

За работата си в периода 2015 г. - 2017 г., със заповеди на главния прокурор, Иван Гешев три пъти е поощряван с отличие "служебна благодарност" за отлично изпълнение на служебните му задължения, както и за проявен висок професионализъм.

Притежава сертификат, връчен от екипа на фокусна точка "SOYA" - Европол, за специално признание на заслугите и професионализма му в работата по операция за разбиване на нелегална печатница за производство на фалшиви банкноти, както и документ от Американските секретни служби, отдел "Вътрешна сигурност", в знак на признателност за неговите изключителни усилия в разследването и предотвратяването на фалшифицирана американска валута.

През 2017 г. е удостоен с грамота "Джовани Фалконе" за реален принос в ограничаване разпространението и употребата на наркотици, проституция, детска порнография, корупцията, тероризма и изразена подкрепа на каузи в полза на обществото, за формиране на хуманни модели на поведение у подрастващото поколение. През 2019 г. е награден с грамота и плакет "Джовани Фалконе" от десетото юбилейно издание на конкурса "Страхливият умира всеки ден, смелият - само веднъж" на Посолството на Република Италия и Община Благоевград.

В хода на изборната процедура заседанията на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика за обсъждане и приемане на докладите за професионалните и нравствени качества на кандидатите по чл. 173, ал. 9 от ЗСВ, на които присъства и кандидатът бяха излъчени он-лайн в реално време чрез интернет сайта на ВСС.