По Информация на Националния оперативен щаб за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на увеличен миграционен натиск за времето от 6.00 часа на 5 септември до 6 часа на 10 септември на българо-турската граница служители на "Гранична полиция" са установили общо 319 нелегално преминаващи лица.

От Сирия са 228 и 91 - от други държави.

Общо капацитетът за настаняване в териториалните поделения на Държавната агенция по бежанците и в специализираните домове на МВР е 1930 лица. Към момента той е надхвърлен с 438 места, съобщават от вътрешното министерство.

В помещения за временно настаняване на задържани лица в РДГП-Елхово са настанени общо 166 лица.

Основен проблем в работата РДГП - Елхово е невъзможността за своевременно настаняване на лица с изтекли заповеди за задържане в транзитните центрове на Държавна агенция по бежанците и специализираните домове на Дирекция „Миграция" - МВР.

Търси се подходящ сграден фонд за първоначално приемане и настаняване.

БЧК има готовност при необходимост да стартира национална кампания за набиране на финансови средства, а към момента няма риск от усложняване на епидемиологичната обстановка.