280 са престъпните групи у нас, а в тях участват 1200 души. Това е част от работата на Главната дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП) в последната една година, откакто структурата отново мина в рамките на МВР.

Работата отчете шефът на ГДБОП Ивайло Спиридонов, който поясни, че българи продължават да участват в трафика на кокаин с яхти от Латинска Америка за Европа. Спиридонов посочи сферите, в които действат престъпните банди у нас: контрабанда, разпространение нанаркотици, трафик на културно-исторически ценности и трафик на хора.

Според коментара му, цитиран от БНР, в трафика никога не е имало особена централизация.

Ивайло Спиридонв припомня, че преди години при разпространението на наркотици и кражбите на автомобили събирането на печалбите от престъпната дейност беше централизирано.

Към момента, според оценката на ГДБОП, тази централизация е на изключително квартално ниво и няма строга централизация от типа на СИК, ВИС от 90-те години

Директорът на ГДБОП отчете и с промените, направени в Закона за МВР, че в структурата на дирекцията са формирани 9 отдела, 9 самостоятелни сектора и 18 териториални сектора, в които работят общо  600 служители. По този начин реално е извършено намаляване на числения състав, без това да се отразява на компетентността и ефективността на работата.

Внесени за обсъждане са предложения, свързани с разширяване на спектъра от дейности на работа на ГДБОП, с които да се даде възможност оперативно да се работи по лица, за които може да се предполага, че са членове на организирана престъпна група.

Внесено е и предложение за промяна във формулировката за борба с корупцията в държавния апарат, тъй като е много малка практиката за изграждане на организирани престъпни групи от държавни служители.

Същевременно е предложена и промяна, която да даде възможност ГДБОП да работят и по трафика на мигранти, тъй като в момента звеното не може да действа срещу този вид престъпност.

С разширяването на полето на компетентност, структурата ще е много по-полезна за държавата, е категоричен Спиридонов.