3998 деца в България са пострадали от престъпление през миналата година. Това показват данните на Върховната касационна прокуратура (ВКП). Повечето от пострадалите от престъпления са момичета.

Данните бяха представени по време на пресконференция, посветена на проекта "Правосъдие, приятел на детето - обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие".

Обучени са 1149 съдии, прокурори и други специалисти. Проектът се изпълнява от Института по социални дейности и практики, в партньорство с Правосъдното министерство, МВР, Здравното министерство, ГД "Криминална полиция", ВКП, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за закрила на детето.

"От 10 години работим да се въведат практики, които поставят детето-жертва в центъра, а не институцията", заяви проф. Нели Петрова от Института по социални дейности и практики.

Тя изтъкна един от добрите европейски модели, озаглавен "Всичко под един покрив". Той има за цел всички специалисти да се съберат на едно място и да координират действията си. Целта е да не се налага втори разпит, за да не се травмира допълнително детето. У нас има над 15 "сини стаи", които са предназначени именно за разпити на деца, пострадали от престъпление. Според проф. Петрова специалните помещения трябва да бъдат използвани във всички случаи, в които е пострадало дете, тъй като сега това се решава от полицай, съдия.

Няма статистика относно броя на пострадалите деца по отделните видове престъпления. ВКП разполага с такива обособени данни само по отношение на трафика - 25 деца за 2016 година. От тях 21 са непълнолетни, а 4 са малолетни, съобщи прокурор Даниел Машева.

По отношение на сексуалното посегателство, то често се случва в семейството. В тези случаи свидетелите на престъплението са най-често детето и извършителят. В случаите, когато се пораждат противоречия между близките, на детето се назначава особен представител - адвокат.