Софийска градска прокуратура внесе обвинения спрямо шест длъжностни лица от ръководството на "Напоителни системи" ЕАД - изпълнителни директори и членове на Съвета на директорите.

Първият - Стайко Ганчев, бивш изпълнителен директор на дружеството. Спрямо Ганчев е повдигнато обвинение за това, че на 24 февруари 2012 година в качеството си на изпълнителен директор на "Напоителни системи" ЕАД той е сключил неизгодна за дружеството сделка с "НС Агро" АД - гр. Добрич. Според обвинението такъв договор не е било необходимо да се сключва, от което е произлязла вреда за дружеството в размер на 20 000 лв.

Ганчев е обвинен и за това, че на 12 юни 2012 година е София е съставил референция на "НС - Агро" АД - гр. Добрич, в която удостоверил неверни обстоятелства. Според референцията "НС Агро" АД успешно е консултирал "Напоителни системи" ЕАД за дейностите и мероприятията, които държавното дружество е трябвало да предприеме, за да бъде лицензирано като ВиК-оператор от КЕВР. Несъответствие имало и в това, че "НС-Агро" АД разполагала с екип от висококвалифицирани специалисти, като е установено, че към момента на референцията НС-Агро" АД е разполагало само с едно такова лице.

Срещу Ганчев е повдигнато обвинение и за това, че в периода 6 ноември 2012 г. - 13 май 2013 г. той умишлено е положил достатъчно грижи за управлението и стопанисването на повереното му имущество. Според анекси между "Напоителни системи" ЕАД и "НС Агро" АД Ганчев е подписал протоколи, според които е извършена работа, без това да се е случило. От това са последвали значителни щети за дружеството в размер на 1 201 588,53 лв., представляващи сумите, изплатени по приетите фактури и заплатени законни лихви за забава, съдебни разноски и разноски по изпълнителни дела, като сумата е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

Обвиниха бившия шеф на "Напоителни системи" Ивайло Първанов

Обвиниха бившия шеф на "Напоителни системи" Ивайло Първанов

Заплашвал с оставка шефа на "Напоителни системи" в Тополница

Вторият обвинен - Ал. Х., Председател на Съвета на директорите на "Напоителни системи" ЕАД и . Спрямо лицето е повдигнато обвинение за това, че в съучастие с Е. Г. (бел. р. - друг член на Съвета на директорите и обвиняем) и Ивайло Първанов (бел. р. - бивш изпълнителен директор на дружеството, срещу когото има повдигнати 2 обвинения) е присвоил чужди пари - сумата от 69 601,29 лева като сумата представлява разликата между начисленото брутно възнаграждение, което се полагало на Ал. Х., и изплатеното такова.

Третият обвинен - Е. Г., член на Съвета на директорите на "Напоителни системи" ЕАД. Той е предаден на съд за това, че на 23 март 2015 година в съучастие с Ал. Х. и Ивайло Първанов присвоил чужди пари, собственост на "Напоителни системи" ЕАД - сумата от 69 601,29 лв.

Четвъртият обвинен - Б. В., изпълнителен директор на "Напоителни системи ЕАД" - гр. София. Той е предаден на съд за това, че на 5 ноември 2013 година присвоил чужди пари на дружеството - 13 361.03 лева. представляваща разликата между изплатеното брутно възнаграждение и полагащото му се такова.

Б. В. е обвинен и за това, че на 27 август 2014 година присвоил чужди вещи, поверени му да ги управлява - два преносими компютъра, собственост на "Напоителни системи" ЕАД, единият на стойност 1756, 66 лв., а другият - на стойност 3200 лв. Обвиняемият е издал заповед компютрите да се бракуват, без да са налице основанията за това. Вещите били снети от отчет и преминали във владение съответно на финансовата директорка Н. Ж. и на Изпълнителния директор Д. М.

Обвиняеми са двама изпълнителни директори на "Напоителни системи" ЕАД
Обновена

Обвиняеми са двама изпълнителни директори на "Напоителни системи" ЕАД

За 963 000 лв. са нанесените от тях щети

Петият обвинен - Д. И., изпълнителен директор на "Напоителни системи" ЕАД. Срещу него е повдигнато обвинение за това, че в периода 26 ноември 2013 г. - 6 ноември 2014 г. съзнателно сключил неизгодни сделки и от това са произлезли значителни вреди в общ размер на 2 986 355, 52 лв. за "Напоителни системи" ЕАД, като случаят е особено тежък. Сключените от Д. И. сделки са 4 на брой.

Шестият обвинен - Ивайло Първанов, изпълнителен директор на "Напоителни системи" ЕАД. Той е предаден на съд за това, че в периода 15 декември 2014 г. - 13 юни 2016 г., при условията на продължавано престъпление със 79 деяния, съзнателно е сключил неизгодни сделки и от това са произлезли значителни вреди в общ размер на 596 784, 56 лв.

Първанов е обвинен и за престъпленията, които е извършил в съучастие с Ал. Х. и Е. Г.

Припомняме, спрямо Ивайло Първанов прокуратурата вече повдигна 2 обвинения.
На 31 март 2017 г. Специализираното звено "Антикорупция" привлече бившия шеф на "Напоителни системи" ЕАД като обвиняем за извършени стопански престъпления, от които за държавното дружество са настъпили щети в общ размер на около 963 000 лв.
На 9 август 2017 годинаСЗА повдигна второ обвинение спрямо Първанов за това, че на 26 май 2016 година той е направил опит да принуди управителя на "Напоителни системи" ЕАД, клон Тополница да извърши нещо противно на волята ѝ.

Хиляди платила "Напоителни системи" за реклама, няма документи

Хиляди платила "Напоителни системи" за реклама, няма документи

Нямало документи и за нуждата да се наемат външни адвокати

По повдигнатите обвинения спрямо шестте лица са разпитани 16 свидетели. Всички обвиняеми са с мярка за неотклонение "подписка". Предстои насрочване на делото от Софийски градски съд.