Адвокати излязоха с отворено писмо до Висшия съдебен съвет, в което питат магистратите за професионализма и морала на зам.-главният прокурор Иван Гешев, който е първата номинация за главен прокурор.

Повод за това писмо е интервюто на Гешев пред БНТ, в което той заяви, че не споделя виждането за разделението на властите.

В писмото си адвокатите подчертават, че отричането на разделението на властите е противоконституционно.

По думите им адвокатът е борец за право и има интерес от работеща според законите на страната независима прокуратура.

Според тях омаловажаването на ролята на адвоката като защитник е удар по авторитета на правосъдието.

Адвокатите настояват още най-висшите по длъжност прокурори, да се въздържат от внушения по отношение на дела, които не са приключили или поставят под съмнение разделението на властите.

В тази връзка те искат ВСС да вземе отношение по повод изказването на зам.-главния прокурор.

Гешев се кандидатира, за да не отиде на вятъра трудът на колегите му
Обновена

Гешев се кандидатира, за да не отиде на вятъра трудът на колегите му

Очаква срещу себе си клуб по интереси от олигарсите на прехода

Публикуваме без редакторка намеса писмото на адвокатите:

ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

О Т В О Р Е Н О П И С М О

По повод на интервюто, дадено за БНТ на 23 юли 2019 г. от единствения за момента кандидат за главен прокурор-господин Иван Гешев, подписалите настоящото писмо адвокати се обръщаме към висшия кадрови орган на съдебната власт с искане да оцени съответствието на тезите му с професионалните и етични критерии за заеманата от него длъжност. В отговор на заявеното от заместник-главния прокурор, че не приема разделението на властите, че адвокатската професия се свежда до защита, осъществявана за пари без оглед на истината, припомняме следното : Разделението на властите е върховно достижение на демократичните общества и върху този принцип се изгражда съвременната правова държава. Отричането на разделението на властите е противоконституционно и поставя под съмнение личната безпристрастност и професионалния интегритет на магистрата, който го прави. Защитникът в наказателния процес има изключителна мисия- да брани невинния до доказване на противното гражданин пред всяка власт, пред следствието, прокуратурата и съда. Не по-малко значима е ролята на повереника на пострадалите от престъпления лица. Дейността на адвоката се подчинява на високи етични изисквания, които налагат съобразяване с Конституцията, законите и морала. Той не е слуга на клиентите си, а борец за правото. Точно затова адвокатът, както всеки български гражданин, има интерес от работеща според законите на страната независима прокуратура. Конституционната роля на адвоката и значимостта на упражняваната от него професия са мотивирали законодателя да го постави наравно със съдията по уважение. Пред всички органи на съдебната власт и пред другите институции, на адвоката се дължи уважение и съдействие като на съдия, не като на прокурор. Прокурорът и защитникът са отделни страни в наказателния процес и никой от тях няма изначален монопол върху истината, но всеки съдейства за нейното разкриване. Омаловажаването на ролята на адвоката като защитник обезсмисля справедливостта на наказателното производство и е удар по авторитета на правосъдието. Несъвместимо с принципите на правовата държава и презумпцията за невиновност е обсъждането на неприключили наказателни производства с изразни средства, които убеждават публиката във виновността на лица, които все още не са осъдени. Това делегитимира правосъдието в очите на обществото. Всеки, който нарушава грубо правото на обвиняемите да се считат невинни до доказване на противното, дори да понесе дисциплинарно наказание, трябва да е наясно и с личната морална отговорност за присъдените от българските съдилища и от Европейския съд по правата на човека обезщетения, които гражданите плащат за неговите грешки. Намираме, че е в интерес на българската държава най-висшите по длъжност прокурори, да се въздържат от внушения, които игнорират конституционните принципи, принизяват ролята на адвоката или поставят под съмнение разделението на властите. Прокурорите трябва да бъдат истински гаранти за върховенството на закона, независими от конюнктура, политически и корпоративни влияния. В противен случай не са в състояние да отговорят на професионалните и етични стандарти за магистрати.

Доц.д-р Светла Маргаритова-Вучкова Адвокат Емилия Недева Адвокат Михаил Екимджиев Адвокат Александър Кашъмов Адвокат Златка Стефанова Адвокат Йордан Цветанов Адвокат Снежана Стефанова Адвокат София Разбойникова Адвокат Мария Шаркова Адвокат Даниела Михайлова

7 въпроса до членовете на ВСС от "Правосъдие за всеки"

7 въпроса до членовете на ВСС от "Правосъдие за всеки"

Призовават ВСС да оттегли номинацията на Иван Гешев