Малко след като от Антикорупционната комисия не е установила нарушения при проверките на апартаментите на властта, от Антикорупционния фонд излязоха със становище, че това е формализъм и непълнота, плюс задълбочаващи се съмнения за институционална зависимост.

Проверката не установи нередности при покупката на апартаменти на Цветан Цветанов, министър Николина Ангелкова, бившия зам.-министър на младежта и спорта Ваня Колева, бившия зам.-министър на енергетиката Красимир Първанов, Цецка Цачева, Вежди Рашидов и за съпругата на председателя на ВКС Лозан Панов

Антикорупцията не откри злоупотреби при апартаментите на властта

Антикорупцията не откри злоупотреби при апартаментите на властта

Проверките са прекратени

От правния екип на АКФ установиха редица пропуски при проверката. В няколко точки те посочват пропуските на проверяващите.

"Във всичките решения не е коментиран произходът на средствата на лицата, като за да за установи този произход, Комисията се е позовала единствено на обяснения на самите лица, заемащи висши публични длъжности. От решенията не се установява, КПКОНПИ да е верифицирала източниците на доходи за покупка на имотите", пишат от неправителствената организация.

При повечето решения не е коментирана цената по сделките, която е значително под пазарната, а в някои случаи и под данъчната оценка. Не е коментиран и начина на заплащане на цената по сделките и не е проверено дали и как е заплатена цената, гласи позицията на АКФ.

Само при бившия правосъден министър Цецка Цечева е коментирана цената.

"В решението е цитиран представен пред КПКОНПИ Предварителен договор, според който продажбата била "на зелено" и до "груб строеж", което според КПКОНПИ обосновавало по-ниската цена. От цитираните извадки от този договор, обаче става ясно, че посочената в нотариалния акт цена от 600 евро/кв.м. не е до "груб строеж" - Акт 14, а е до Акт 15 т.е. до завършване на строителството, като допълнителна цена е предвидена за довършителни работи след съставяне на Акт 15. С Акт 15 се установява годността за приемане на строежа от Приемателна комисия към ДНСК", пишат от неправителствената организация. Няма строителни дейности, които се отнасят до годността за приемане на строежа след Акт 15.

Антикорупционната комисия установява, че има поправка в ЗУТ с благоприятни клаузи в полза на фирмата-строител (т.нар. поправка "Артекс") но не намира проблем в това, че народен представител е гласувал положително по нея. Според КПКОНПИ липсва "частен интерес", който се определя от липсата на свързаност между обследваните лицата, от една страна, и собствеността и управлението на фирмата-продавач, от друга.

Според АКФ при проверката на Антикорупционната комисия липсва проверка на хипотезата за облагодетелстване. Липсва експертиза на пазарните цени на заменените или придобити имоти. В различните казуси бяха установени разминавания между цените на придобиване и пазарните цени (цитирани от самия търговски отдел на фирмата-продавач) в рамките на 300-350%.

КПКОНПИ е проверила Цветан Цветанов единствено само като народен представител, но не и на председател на парламентарна група и заместник-председател на управляващата политическа партия. Това показва или формалистичен подход, или сериозен пропуск в съответните закони, пишат от неправителствената организация.

От КПКОНПИ не са разгледали публикуваните факти в тяхната цялост и взаимовръзка, за да обоснове липсата на свързаност и липсата на частен интерес.

Комисията започва "от частното към общото", като разглежда случая със строителството на небостъргача "Златен век" като единствената хипотеза, която би могла да обоснове свързаност, зависимост и частен интерес на заемащите публична длъжност лица.

Тази хипотеза е само една от възможните причини за преференциалните цени на имотите на хората от властта. Комисията е следвало да тръгне от условията по сделките, които предпоставят зависимости и обслужване на частни интереси и които биха могли да се реализират по различни начини.

От АКФ недоумяват, че при всички решения комисията е установила "липса на частен интерес", като най-подробно това е направено в решението, касаещо Цветан Цветанов.

От Комисията не откриват свързаност, по смисъла на ЗПКОНПИ между г-н Цветанов и Артекс Инженеринг, както и между Цветанов и физическите лица - съдружници в Артекс.

Според КПКОНПИ липсата на свързаност означава и липса на частен интерес. Цветанов нямал влияние върху други органи и лица, защото няма установени отношения на субординация и йерархична подчиненост.

Тези изводи на КПКОНПИ са странни, предвид легалната дефиниция на една от хипотезите на свързаност - свързани лица са: физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност, цитират нормативната уредба от АКФ.

Според Антикорупционния фонд председателят на КПКОНПИ Пламен Георгиев, който още е в отпуск, зависи от парламента дали ще остане на поста си.

Очаква се проверката на Националната агенция по приходите за съмненията за укриване на доходи и данъци. НАП бяха сезирани от Антикорупционния фонд.