Антикорупционният фонд сезира кмета на Созопол с искане за премахването на незаконния строеж на плаж "Смокиня".

От АКФ посочват, че разрешенията за поставянето на въпросния "преместваем обект" нямат правно основание и трябва да бъде издадена заповед за премахването му.

Фондът е поискал от РИОСВ - Бургас и копие от становището, с което екоинспекцията преценява, че не е необходимо да се извърши Оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното намерение за обекта, въпреки че морският плаж "Смокиня - Север" попада в границите на защитена територия.

От АКФ обръщат внимание и на липсата на наредба, която да определя условията и реда за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти на морските плажове на територията на общината.

От Фонда напомнят, че за строежа на плаж "Смокините-север", изпълняван от концесионера на плажа "Черноморска брегова група" ООД, е станало ясно още през май. Тогава представителят на концесионера защитаваше твърдението, че не става дума за строеж, а за "монтаж на преместваем обект", за който са издадени всички необходими документи и разрешения.

АКФ иска позиция от МРРБ за бетонните стъпки на плаж "Смокиня"

АКФ иска позиция от МРРБ за бетонните стъпки на плаж "Смокиня"

Според тях обектите не са преместваеми

В края на юни след проверка на място Дирекцията за национален строителен надзор се произнесе, че "монтираните монолитни конструктивни елементи - бетонни пети, съответстват на дефиницията на преместваеми обекти... и не представляват строеж и част от строеж".

В началото на юли същата теза защити и кметът на Созопол Тихомир Янакиев. По негови думи съгласно предоставената проектна документация от концесионера обектът отговаря на определението за преместваем обект, а издадените от главния архитект на Община Созопол разрешения за поставяне са законосъобразни.

Анализ на АКФ обаче показва, че обектът на плаж "Смокините-север" не отговаря на законовата дефиниция за преместваем обект, а разрешенията за поставянето му нямат правно основание. От Фонда са категорични, че става въпрос за незаконен строеж, изграден на територията на морски плаж.

По тази причина през юни АКФ е сезирал министъра на регионалното развитие с искане да упражни правомощията си по методическо ръководство и контрол върху цялостната дейност по устройство на територията и координация на дейността на компетентните органи.

Продължават строителните дейности на плаж "Смокиня"

Продължават строителните дейности на плаж "Смокиня"

Предстои проверка да види бетонните пети върху пясъка

Междувременно при нова проверка ДНСК е установила, че незаконен строеж все пак има и е подала сигнал до Върховна административна прокуратура заради издадените разрешения за поставяне на преместваеми обекти на плажа. Според сигнала на ДНСК на плажа се извършват недопустими строително-монтажни работи, а разрешенията за поставяне на обекти "легитимират извършването на строителството, като създават правна привидност, че ще се изпълняват преместваеми обекти, а не строителни дейности."

От МРРБ също потвърждават, че "монтираните върху бетонните пети метална скара и метална и дървена конструкция имат характеристиките на сглобяеми строежи от четвърта и пета категория".

По тази причина от АКФ настояват от кмета да упражни компетенциите си по Закона за устройство на територията спрямо строежите от четвърта и пета категория като настоящия и да забрани ползването и достъпа до обекта, както и да издаде заповед за премахването му.