Новият антикорупционен орган спипа в конфликт на интереси бивш директор на Областната дирекция "Земеделие" във Варна.

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е започнала проверка по сигнал спрямо бившия директор на Областната дирекция "Земеделие" във Варна с инициали Г. Х. Б., назначен на поста през месец юли 2013 година.

В хода на проверката антикорупцията установила, че пет месеца след като Г. Б. бил назначен като директори на дирекцията, същият е упражнил правомощията си в частен интерес.

В условията на конфликт на интереси бившият директор подписал договор за аренда с фирмата, в която е бил управител преди да бъде назначен.
Към момента на сключването на договора във фирмата съдружник е била жената, с която се намирал във фактическо съжителство и с която имат две деца.

Сключеният договор е за безвъзмездно ползване на земя от Държавния поземлен фонд с цел създаване и отглеждане на трайни насаждения - орехи. Става въпрос за общо 754.193 декара, като договорът е сключен за период от 50 години.

Г. Б. допуснал и още едно нарушение - не е изпълнил задължението си да депозира декларация за конфликт на интересб при обявяването на класирането на участниците в търга, когато става ясно, че същата фирма, на която той е бил управител, заема първо място.

Ако бившият директор е подал декларация за конфликт на интереси, то е трябвало той да направи самоотвод от упражняване на правомощията си по служба.