За един месец Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) провери 2705 хранителни блокове към детски ясли, детски градини, детски кухни-майки и училищни столове и бюфети на територията на цялата страна.

БАБХ състави 28 акта и 136 предписания на хранителни блокове за различни нарушения.

БАБХ иззе тонове храни и затвори 13 обекта

БАБХ иззе тонове храни и затвори 13 обекта

Ивършени са над 3000 извънредни проверки

Целта на засиленият контрол, по повод новата учебна година, е да провери съответствието на обектите с изискванията на действащото законодателство.

Констатираните нарушения са най-често свързани с несъответствия по сградов фонд и оборудване, некоректни и нередовно водени записи по Системите за управление на безопасността на храните (СУБХ), наличие на храни, които не отговарят на специфичните изисквания и качество на храните, предлагани в детските заведения, училищни столове и обекти за търговия на дребно на територията на училища и на детските заведения. На някои от местата са предлагани храни с изтекъл срок на годност или без документи за произход. Някои от обектите пък не са били регистрираани по чл. 12 от Закона за храните.

Двамата инспектори на БАБХ остават в ареста за подкуп

Двамата инспектори на БАБХ остават в ареста за подкуп

Внасят в съда искане да останат с постоянна мярка

След инспекциите на агенцията за унищожение са изпратени: 24 литра прясно мляко, 155 яйца и над 70 кг храни, от които 13 кг продукт от птиче месо със съдържание на соев протеин и консерванти, близо 1 кг кашкавал, който не е произведен по БДС, както и 850 г замразена риба с изтекъл срок на годност и над 18 кг бисквити в несъответствие с изискванията на Наредба 9/2011г.