Правителството одобри българската позиция за сезиране на Съда на Европейския съюз за отмяна на разпоредбата за задължителното връщане на превозното средство от Пакета за Мобилност I.

На 23 октомври миналата година България е подала три жалби пред Съда на ЕС за завеждане на дела по всеки от законодателните актове от Пакета за мобилност I.

Една от жалбите е свързана с отмяна на разпоредбата за връщането на превозното средство, както и на разпоредбата относно периода на почивка между каботажните превози.

От правителството посочват, че страната ни е положила максимални усилия да убеди ЕК да представи законодателно предложение, което да предвижда пълно заличаване на текста за връщане на превозното средство. Въпреки предприетите действия обаче подобно законодателно предложение не е представено до момента.

Пакетът "Мобилност" - приет окончателно и без промени

Пакетът "Мобилност" - приет окончателно и без промени

До 2 месеца след публикуването му, ще искат анулиране на определени текстове

Предвижда се разпоредбата относно задължителното връщане на превозното средство да се прилага от 21 февруари 2022 г.

С настоящия проект на позиция България отправя молба до Съда на ЕС да спре изпълнението на чл. 1(3) от Регламент 2020/1055 до произнасяне на Съда на Европейския съюз с окончателен акт по жалбата.

В проекта на позиция са посочени няколко довода, които доказват основателността на жалбата:

На първо място - евентуалното въвеждане на мярката от февруари догодина ще причини непоправими последици за околната среда, като тяхното настъпване е с голяма степен на вероятност. Разпоредбата ще създаде условия за извършване на допълнителни транспортни курсове, което ще окаже значително отрицателно въздействие, най-вече върху околната среда.

България е отбелязвала многократно, че задължителното връщане на превозното средство в държавата по установяване ще доведе до неефикасно използване на транспортните съоръжения в Европа, което е против всички усилия да се осигури устойчиво развитие на сектора, подчертават от МС.

Българската позиция по европейския пакет "Мобилност 1" остава непроменена

Българската позиция по европейския пакет "Мобилност 1" остава непроменена

Правилата в документа, силно намаляват конкурентността на българските превозвачи...

Те припомнят, че през февруари тази година Европейската комисия е публикувала резултатите от възложеното от нея проучване с цел анализ на въздействието от задължителното връщане на превозното средство, което е потвърдило опасенията на страната ни.

Изводите на ЕК дават основание на България да поиска спиране на изпълнението на мярката за задължителното връщане на превозното средство.

Второ - приемането на временната мярка би гарантирало интересите на транспортните дружества. Транспортните фирми няма да бъдат принудени да понесат огромни финансови разходи и по-специално тези, които са установени в периферни държави членки като България. Много транспортни оператори ще бъдат принудени да прекратят дейност или да се преместят, което ще окаже огромно влияние върху икономиката и жизнения стандарт в тези държави членки, включително и повишаване на безработицата. Ще бъдат избегнати потенциални промени в наличния транспортен капацитет, които могат да доведат до повишаване на цените за някои видове транспортни операции, изтъкват от МС.

Правителството ще предприеме всички необходими действия за внасяне на писмена искова молба за процесуални действия по осигуряване защитата на правата и интересите на България пред Съда на ЕС във връзка със сезирането му на основание чл.278 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно спиране на изпълнението на разпоредбата за задължителното връщане на превозното средство, предвидена в Пакет Мобилност I.

Кабинетът подкрепи Желязков да атакува пакет "Мобилност" пред съда на ЕС

Кабинетът подкрепи Желязков да атакува пакет "Мобилност" пред съда на ЕС

Срокът на оспорване е приблизително 2 месеца след публикуване в "официален вестник" на ЕС