Финансирането на тероризма не познава и не признава граници,нито междудържавни, нито такива, причинени от разликите в националните правни системи, коментира главният прокурор Сотир Цацаров в конференция на тема: "Борба срещу финансирането на тероризма - от законодателство към практика".

Цацаров обясни, че България разполага със законодателство срещу тероризма и финансирането му, което отговаря на съвременните изисквания и стандарти в тази област. "Имам предвид Закона за мерките срещу финансирането на тероризма /особено след последните му изменения от м . март 2018 г./, Закона за противодействие на тероризма от 2016 г., както и измененията в чл. 108а от НК.", допълва той.

Тероризмът и оръжията за масово унищожение са основна заплаха за сигурността

Тероризмът и оръжията за масово унищожение са основна заплаха за сигурността

Депутатите приеха актуализирана Стратегия за национална сигурност

"Част от тези норми са приети с много спорове и дискусии, дори с остри критики, вкл. и в пленарната зала на тази сграда - за драстично нарушаване на човешките права, но според мен времето доказа, че сме на прав път и днес тези конюнктурни слова отдавна са забравени", обяснява Цацаров.

Според него, за добро или лошо, както прокурорите от Специализираната прокуратура, така и съдиите от Специализирания наказателен съд придобиват немалък практически опит по дела с такъв предмет. Такова е състоянието на антитерористичното законодателство и опит на правоохранителните органи в повечето европейски страни, смята той.

"Това, което е нужно сега, не само на нас, а и на всички наши партньори в борбата срещу тероризма и всички форми на неговото финансиране, е ново, качествено ново ниво на международно сътрудничество. Това включва информационен обмен, полицейско сътрудничество, сътрудничество между разузнавателните служби и правоохранителни органи, работещи правни инструменти за международно разследване и събиране на доказателства, блокиране на активи", коментира главният прокурор.

Цацаров иска ред, а не реформа в затворите

Цацаров иска ред, а не реформа в затворите

Каквото и да е ръководството, при тези условия и тези нормативна база бягства ще има