Бившият министър на образованието Владимир Атанасов осъди прокуратурата да му плати обезщетение от близо 20 000 лева за незаконно повдигнато обвинение срещу Атанасов. Решението на Върховния касационен съд (ВКС) по делото, заведено от Атанасов срещу прокуратурата е окончателно, съобщи "Правен свят".

Атанасов беше министър в кабинета на НДСВ. Обвинението срещу него бе за престъпление по служба. През 2011 г. той беше обвинен, че като министър е сключил предварителен договор с "Краун хотелс" ООД (фирма на Георги Велчев, брат на бившия финансов министър Милен Велчев), с който се заменят недвижими имоти (частна държавна собственост - хотели "Ехо" и "Мургаш" в комплекс "Златни пясъци").

При договора е поето задължение от "Краун хотелс" ООД да построи сграда с разгърната площ от 1 100 кв.м, за което отделно на дружеството ще бъде учредено право на строеж върху парцел публична държавна собственост, ползван и управляван от Икономическия университет във Варна. Тази сграда не беше построена, а старите и неподдържани общежития "Ехо" и "Мургаш" бяха съборени още през 2002 г. и на тяхно място е вдигнат хотел "Хелиос". Прокуратурата твърдеше, че от действията на Атанасов са настъпили имуществени вреди за 454 166 лв.

След оправдателни присъди на две инстанции, прокуратурата отказа да протестира пред ВКС и Владимир Атанасов беше окончателно оправдан. В исковете си по ЗОДОВ бившият министър поиска 30 000 лева обезщетения за неимуществени вреди и 5400 лева за имуществени.

На първа инстанция Софийският градски съд (СГС) присъди на Атанасов обезщетение от 12 000 лева за моралните вреди и 4500 лв. за имуществените. СГС прие, че процесът е приключил за по-малко от 2 години, той е бил с най-лека мярка за неотклонение и репутацията му не е била накърнена.

Според апелативните съдии, това обезщетение е занижено. Според тях, то не отчита цялостното негативно въздействие върху цялостния професионален и социален статус на Атанасов, който е публична личност и човек, ползващ се с утвърдена професионална репутация и авторитет. С тези мотиви Софийският апелативен съд (САС) завиши обезщетението за неимуществени вреди до 20 000 лева и уважи изцяло иска по отношение на имуществените.

Недоволна от решението, прокуратурата го обжалва пред ВКС, като изтъква, че апелативните съдии необосновано са завишили обезщетението. Широкият отзвук на делото е резултат от това, че Атанасов е публична личност, а не от действия на прокуратурата. Според държавното обвинение обезщетението не било съобразено и с критерия за справедливост, защото делото е приключило в разумен срок и не е възпрепятствало професионалното развитие на Атанасов, който станал и професор.

ВКС пише още, че работа на прокуратурата е да повдига и поддържа обвинения за престъпления от общ характер, а "политиците за разлика от частните лица, съзнателно избират да са публични фигури, които са изложени на показ пред журналистите и обществото". Медиите имат отговорността да информират обществото за политическия процес.

"По делото не са събрани доказателства прокуратурата неправомерно да е предоставяла невярна информация за наказателното производство", посочват върховните съдии, като приемат, че за обезщетяването на Атанасов са достатъчни 14 000 лв. Допълнително той трябва да получи и 5400 лева за имуществени вреди, тъй като ВКС не допусна до касационно обжалване решението на апелативния съд в София в тази му част и то влезе в сила.