Главният архитект на София разпореди премахване на строежи във витошката вила на бизнесмена Васил Божков - "Аглика".

Припомняме, на 23 юни Върховната административна прокуратура разпореди на началника на ДНСК да провери строежа на вилата на Божков в Природен парк "Витоша".

В началото на юли ВАП сезира и кмета на София да извърши незабавна проверка на място и по документи на строежа на вила "Аглика".

В резултат на извършените проверки са издадени три констативни акта за незаконни строежи - "Двуетажна офисна сграда, с гараж, складове и два навеса", "Едноетажна сграда с прилежаща тераса и частичен полуподземен гараж - оранжерия" и "Едноетажен склад".

Сградите са построени без одобрени инвестиционни проекти и без разрешение за строеж, както в несъответствие с предвижданията на Плана за управление на природния парк и специализирания подробен устройствен план, така и в нарушение на предвижданията на Плана за управление на ПП "Витоша" без отстъпено право на строеж по реда на Закона за горите.

Столичната община изпълнява и чака нови указания за проверки на Витоша

Столичната община изпълнява и чака нови указания за проверки на Витоша

В СО са получили указанията на прокуратурата в края на миналата седмица

Главният архитект на София е издал три заповеди за премахване на незаконните строежи, адресирани до търговското дружество, което е възложител на строежите, а в момента - техен стопанин и ползвател.

Определен е 14-дневен срок за доброволното изпълнение на заповедите от влизането им в сила. Преди премахването на строежите търговското дружество, е длъжно да внесе в район "Витоша" план за управление за строителните отпадъци и план за безопасност и здраве с цел спазване на нормативните изисквания за съответната дейност и нормите за безопасност.

В случай че определеният срок не бъде спазен, ще се премине към принудително премахване на незаконните строежи.

Продължават проверките от ДНСК и Столичната община за незаконни строежи в частни резиденции и други имоти в Природен парк "Витоша" от страната на хижа "Алеко". Докладите от тях трябва да бъдат представени на ВАП в най-кратък срок.

Прокуратурата разпореди проверка на витошката резиденция на Божков

Прокуратурата разпореди проверка на витошката резиденция на Божков

ДНСК трябва да установи дали са извършени ненужни преустройства