Върховната административна прокуратура разпореди на началника на Дирекцията за национален строителен контрол да извърши незабавна проверка на място и по документи на строеж на вила "Аглика" в природен парк "Витоша".

Целта е да се установи дали са спазени нормативните изисквания на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и другите нормативни актове по устройство на територията.

ВАП е образувала преписка, след като от Специализираната прокуратура е било изпратено писмо, че при разследване е установено, че на вила "Аглика" са извършени ненужни преустройства.

По тази причина Прокуратурата възлага на ДНСК да провери поотделно и комплексно строителния процес по евентуално извършвани преустройства. Трябва да се проведат огледи на място, като се изискат и всички относими данни, включително статут на терена, право на собственост или на строеж, влезли в сила кадастрални, общи и подробни устройствени планове.

При проверката е необходимо да се проследи целият инвестиционен процес, включващ всички компоненти и законови изисквания, съответствие на разрешението за строеж (ако има такова) с изискванията на нормативните актове, както и допуснати ли са нарушения.

В случай че при проверките са констатирани данни за престъпления от общ характер, трябва да се предприемат действия по реда на НПК, като за всеки отделен случай трябва да се уведоми ВАП.

Вила "Аглика" е собственост на бизнесмена Васил Божков, който е с повдигнати обвинения за ръководител на организирана престъпна група, за принуда, опит за подкуп на длъжностно лице, подбудителство към престъпление по служба и др. Допълнително срещу Васил Божков започна разследване и по твърденията за изнасилвания и убийства - обвинения изречени от бивш бизнес-партньор пред медиите.

Отделно проверка се прави и на цялата колекция от антични предмети, собственост на Васил Божков.

Към тази дата обвиненията на Божков са общо 11, като сред новите обвинения са и търговия с влияние.