Четири броя рога от благороден елен са открили горски инспектори при проверка на лек автомобил по пътя между Камен и Николаево, община Стражица. Освен трофеите от животно, което е забранено за отстрел като защитен вид, в багажника на колата инспекторите и полицаите от Стражица са се натъкнали и на диво прасе.

Водачът на автомобила не е представил разрешително и билет за лов. Не е намерено ловно оръжие. На лицето е съставен акт за нарушение на Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са лекият автомобил, рогата и дивото прасе.

Общо 148 проверки за спазване разпоредбите на Закона за горите, лова и опазване на дивеча са извършени от Регионална дирекция по горите - Велико Търново. Проверени са обекти за добив, складиране, преработка и търговия с дървесина, превозни средства, ловци и други физически лица.

В землището на село Стоките, община Севлиево е извършена проверка в имот, частна горска територия, за който няма издадено позволително за сеч през 2019 година. Установено е, че незаконно са отсечени 66 дървета от черен бор. Дървесината с обем над 50 плътни куб. м е задържана. И по този случай е образувано досъдебно производство.