Каня Ви в 14-дневен срок от получаване на настоящата покана да ми заплатите законната лихва за забава за просроченото време.

Това е част от съдържанието на документ, с който сдружението на общопрактикуващите лекари се обръща към НЗОК, съобщи zdrave.net.

С него джипитата настояват да им бъдат изплатени и лихвите по забавените от касата плащания.

В документа се посочва още, че в противен случай общопрактикуващите лекари ще потърсят правата си по съдебен ред. Ако това не се случи, джипитата се приканват да търсят правата си по съдебен път.

Документът е покана към директорите на РЗОК в страната за изплащане на лихвите върху закъснелите средства на общопрактикуващите лекари, представена в два варианта - за едноличен търговец и за управител на ООД.

„Изтеглете, попълнете и подайте в РЗОК", гласи указанието на сдружението към неговите членове.

Вчера стана ясно, че министерство на финансите е превело по сметката на Националната здравноосигурителна каса сумата от 140,5 млн. лева.