Домашното насилие да се наказва и при интимна връзка, а наказанията за причиняване на лека и средна телесна повреда да бъдат увеличени.

Това гласят два законопроекта, внесени днес общо от парламентарните групи на ДПС, ГЕРБ/СДС и ПП/ДБ.

Повод за решението са поредните случаи на насилие над жени, най-драстичният от които е зверството в Стара Загора над 18-годишната Дебора.

Първият проект е за промяна на Наказателния кодекс. С него се завишават наказанията за причиняване на средна и лека телесна повреда. Който причини другиму средна телесна повреда вече ще се наказва с до 8 години затвор, предвижда общият законопроект. В момента наказанието е до 6 години лишаване от свобода. Промяната е в чл. 129 от НК.

Възможността да се налага пробация при нанасяне на лека телесна повреда отпада от чл. 130 на НК. Наказанието е до 2 години затвор. Глобата се завишава и става от 500 до 1000 лв. В момента тя е от 100 до 300 лв.

Славов предлага ремонт на Закона за домашното насилие

Славов предлага ремонт на Закона за домашното насилие

Съдебната практика търпи корекции, за да е адекватна на обществените очаквания и медицинската наука и психология

Домашното насилие вече ще се наказва не само при брак или съжителство на семейни начала, но и при интимна връзка, гласят поправки в чл. 2 на Закона за защита от домашно насилие, внесени отново с общ законопроект от трите парламентарни групи.

"Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или интимна връзка", гласи новият текст от закона.

Той постановява, че "интимна връзка е доброволен относително траен съюз между две лица, който възниква и съществува като фактическо състояние, без да е необходимо спазването на правно регулирана процедура и независимо дали лицата споделят едно домакинство, като водещ елемент е строго личния характер на техните отношения."

Въвежда се и още една промяна- защита по закона може да търси всяко лице, "което е роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен включително, на лицето, с което се намира или е било в интимна връзка".

С предлаганите изменения в Закона за защита от домашното насилие се разширява кръгът на лицата, които попаднат под защитата му, като по този начин се попълва една празнота по отношение на значителна група лица, които са в интимни фактически отношения, независимо дали споделят едно домакинство, гласят мотивите на вносителите.

"Водени от дълга си пред обществото предлагаме промени, които да дадат адекватен отговор на зачестилите напоследък зверства", заявяват в мотивите си за промяна на НК трите групи в парламента.

Омбудсманът откри бяло петно в НК за домашното насилие

Омбудсманът откри бяло петно в НК за домашното насилие

В НК няма наказателен текст за инкриминиране на наказанията за домашното насилие