Независимостта на прокуратурата е част от независимостта на съдебната власт. Прокурорите трябва да вземат решенията си без политически натиск. Тази позиция изрази говорителят на главния прокурор Сийка Милева на националното съвещание на прокурорите, което събра 700 прокурори в столицата.

Държавата е тази, която трябва да гарантира, че прокурорите и следователите могат да осъществяват дейността си без сплашване, според нея.

Дошло е времето ясно да заявим, че ние прокурорите и следователите няма да стоим безучастни, изтъкна Милева.

Гешев: Президентът се е объркал, мафията е в политиката

Гешев: Президентът се е объркал, мафията е в политиката

Очаквайте всичко от нас

Главният прокурор Иван Гешев на свой ред се закани, че прокуратурата няма да спре да работи. Той акцентира на цената, която плащат прокурорите и техните семейства заради работата си.

Сега ще ви обясни защо сме мафия, мафия сме, защото внесохме светлина в тъмнината, подчерта обвинител номер едно. Мафия сме, защото няма да допуснем двойни стандарти, обясни Гешев. Спряхме процеса България да се превърне в бунище, изтъкна той.

Прокурорите били мафия, защото се справили с битовата престъпност, заловили наркопласьори, защото обвинили действащ министър и заместник-министър.

Добри сме за българските граждани и общество, смята главният прокурор. Уплашихме тези, които не искат законът да е еднакъв за всички, допълни Гешев.

Пътят към ада винаги е осеян с добри намерения, увери той. Според него е застрашено върховенството на правото.

Под претекста за борба за демокрация се нарушавали основно принципи на правовата държава. Може да вървим бавно, но никога не вървим назад, отчете още обвинител номер едно.

Владимир Николов, Асоциация на прокурорите в България увери, че мястото на прокуратурата е в съдебната власт.

Ние не се страхуваме от реформи, подчерта той. Реформите обаче трябвало да се въвеждат след задълбочен диалог. Правото никога не трябва да се нагажда към политиката, подчерта Николов.

И следователите се обявиха срещу уронване престижа на прокуратурата и политическия натиск върху дейността й.

Не ни е страх, отказваме да сме политически заложници, изтъкна Петко Петков. Обвинителите са против прокуратурата да излезе от съдебната власт. За пореден път се насаждало напрежение срещу прокурорите.

Трудно можело да се стигне до оставка на Гешев

Трудно можело да се стигне до оставка на Гешев

Всеки може да иска оставката на всеки, но по правния ред, твърди проф. Пламен Киров

Политиците искат да ни оставят в рамки, смята и прокурор Ивайло Илиев, Кюстендил. Политиците искали наказателното производство да бъде в тяхна полза.

Държавното обединение се обедини около становището, че мястото на прокуратурата е в съдебната власт. Прокуратурата трябва да е защитена от външна намеса, смятат прокурорите. Ежедневно сме подложени на политически нападки, отчете Сийка Милева. Независимостта е право на прокурорите и следователите, каза още тя. Независимостта е не само право, но и отговорност, по думите й. Прокуратурата действа и ще продължи да действа, отсече Милева. Единственото подчинение, което дължим, е на закона и на собствената си съвест, посочи още говорителят на главния прокурор. Позицията си обвинителите изпращат до редица европейски институции.

В заключение след изказванията главният прокурор Иван Гешев заяви, че прокурорите чували гласа на българския народ, който искал повече справедливост. Напред и нагоре, пожела още той.

Огнян Дамянов от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС):

News.bg публикува и позицията на прокуратурата без редакторска намеса:

Позиция на Прокуратурата на Република България

Върховенството на закона е ключов принцип в демократичните държави, а член Втори от Договора за Европейския съюз определя зачитането му за най-важна ценност. Още през 2006 г. Съдът на Европейския съюз е определил "независимостта на съдебната власт" като самостоятелно понятие на правото на Съюза, което стои в основата на върховенството на закона. Затова органите на съдебната власт във всяка държава-членка трябва да са защитени от външна намеса, застрашаваща тяхната независимост при вземането на решения.

Прокуратурата на Република България като част от съдебната власт има основна роля в утвърждаването на върховенството на закона. Опитите на представители на политическите среди у нас да застрашават нейната независимост чрез оказване на натиск е предупредителен знак за назряващ проблем.

Темата за реформи в прокуратурата от години намира ежедневно проявление в политическия живот. Колкото по-активна и обединена е прокуратурата, толкова повече са атаките срещу нея. Предприетите безпрецедентни действия по наказателно преследване предизвикаха безпрецедентен натиск срещу прокуратурата. Ежедневно сме изложени на политически нападки и несъвместими с конституционния ред идеи за реформи. Политическото говорене обаче трябва да има граници и те да свършват там, където се посяга на същностните елементи на прокурорския статут.

Тези граници бяха преминати и то безпрепятствено, демонстративно, в държава-членка на Европейския съюз, призвана да защитава европейските ценности. С призивите за "реподбор" на българските прокурори се премина разделителната линия, отвъд която трудно можем да говорим за върховенство на закона. Тези призиви засягат несменяемостта, която гарантира независимостта ни. Затова сме длъжни да реагираме и да се противопоставим. Заявяваме ясно, че въпреки това ще продължим да работим със същите темпове и мотивация и няма да се поколебаем да търсим защита при разпознаването на всеки риск за върховенството на закона.

Независимостта е право на прокурорите и на следователите, а държавата е длъжна да осигури безпрепятственото й осъществяване. Нейното отстояване гарантира изпълнението на служебните ни задължения в подчинение само на закона, по знание и убеждение, без въздействие на субективни виждания и заинтересовани среди, в служба на истината и справедливостта. Независимостта обаче не е само право, а задължение и отговорност за всеки един от нас. Затова сме длъжни да я защитаваме като се произнасяме по съвест и закон, свободни от всякакво въздействие.

Прокуратурата на Република България ще продължи да отстоява европейските ценности и да се ръководи от Конституцията и законите на страната. Ще доказваме волята си за преследване на всички престъпни прояви. Дали сме ясен знак за единен подход спрямо всеки, за когото са събрани доказателства за извършено престъпление. Прокуратурата действа и ще продължи да действа за издигане на авторитета си и за повишаване на общественото доверие. Наясно сме, че не можем да успеем сами и изолирани от институциите със сходни по закон функции. Ще работим в условията на ефективно взаимодействие и конструктивно сътрудничество при стриктно спазване на принципа на разделение на властите.

За пореден път декларираме намерението си за постоянен диалог с органите и институциите на Европейския съюз и на Съвета на Европа по пътя към утвърждаване на Прокуратурата на Република България като един от гарантите на законността.

От съществена важност е да подчертаем, че единственото подчинение, което дължим, е на закона и собствената ни съвест. Свободни сме да вземаме решения по вътрешно убеждение и винаги ще браним тази свобода, предоставена ни от достиженията на правото на Европейския съюз, Конституцията и законите. Прокуратурата ще продължи да работи за запазване и утвърждаване на постигнатите резултати от действието на Механизма за сътрудничество и проверка. С дейността си ще допринасяме за утвърждаването на новия механизъм за върховенството на закона в Европейския съюз.

Убедени сме, че нашата позиция ще бъде възприета от всички институции, ангажирани с опазване устоите на правовата държава, и ще бъде разбрана от българските граждани, за които върховенството на закона и справедливостта са висша ценност.

Настоящата позиция на Прокуратурата на Република България ще бъде изпратена на следните структури към Съвета на Европа: Комитета на министрите, Европейската комисия за ефективност на правосъдието, Европейския комитет за правно сътрудничество, Европейската комисия за демокрация чрез право, известно още като Венецианската комисия, Европейската комисия, Европейския парламент, както и до Международната асоциация на прокурорите и на Консултативния съвет на европейските прокурори.