Пленумът на Върховния административен съд (ВАС) прие становища за противоконституционност на разпоредби от три закона - за банковата несъстоятелност, за съдебната власт и за частната охранителна дейност.

Те ще бъдат изпратени до Конституционния съд (КС), който покани ВАС да вземе позиция по три дела, образувани по искания на други институции.

По конституционно дело № 5 и № 6 от 2018 г. 78 от съдиите подкрепиха становището, че оспорените разпоредби - чл. 5, ал. 1, т. 6, чл. 27, чл. 28, чл. 29 и параграф 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност, са противоконституционни.

И охранителите скочиха срещу текстове в Закона за частната охрана

И охранителите скочиха срещу текстове в Закона за частната охрана

Охранителите искат срокът да се удължи до 1 година

Припомняме, тези разпоредби бяха оспорени в КС от президента Румен Радев и от главния прокурор Сотир Цацаров. Те поискаха да бъде отменена дадената със закона възможност на кметовете да наемат частни охранители, които да пазят населените места.

"Възможността, която дава ЗЧОД на търговски дружества да извършват действия по охрана на урбанизирани територии, по същество е отказ от страна на държавата чрез нейните изпълнителни органи да осъществява възложените функции по охрана на обществения ред", заяви държавният глава.

Арнаудова: Законът за частната охрана може да доведе до разпад на държавността

Арнаудова: Законът за частната охрана може да доведе до разпад на държавността

Само високата скорост е причина за трагедията в Хитрино, смята говорителят на Цацаров

58 от върховните съдии гласуваха становище, че чл. 59, ал. 5 и ал. 6 от Параграф 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, са противоконституционни.

Становището е по конституционно дело № 11 от 2018 г., образувано в Конституционния съд по искане на Търговската колегия на Върховния касационен съд.

Продължава голямото четене на обвинението за КТБ
Обновена

Продължава голямото четене на обвинението за КТБ

Остават още 4 900 от 5 000 страници

С промяната, направена близо четири години след поставянето на КТБ под специален надзор на 20 юни 2014 г., депутатите на практика обявиха за недействителни всички прихващания, извършени от тази дата до началната дата на неплатежоспособността - 6 ноември 2014 г.

Според Търговската колегия на ВКС придаването на обратна сила на тези разпоредби погазва основни конституционни принципи - на правовата държава, за равенство пред закона, за правото на собственост и за равни права на страните в процеса.

Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху Закона за КТБ

Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху Закона за КТБ

Цонев и Хамид са съгласни и с част от мотивите на президента

Със 79 гласа "за" Пленумът на ВАС прие становище, че разпоредбата на чл. 225, ал. 3 от Закона за съдебната власт, е противоконституционна. Становището на върховните съдии е по конституционно дело № 9 от 2018 г., образувано по искане на състав на Върховния касационен съд.

Вето на Радев над последните промени в закона заради КТБ

Вето на Радев над последните промени в закона заради КТБ

Връща за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност