Проверка на образуването и движението на делата за несъстоятелност в окръжните съдилища в страната да направи Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС), решиха членовете на Съдийската колегия, цитирани от Правен свят. Ще бъдат разгледани делата за 2014-2016 година.

Дебатът, който продължи близо час, започна от предложение за приемане за сведение на резултати от проверка на ИВСС на гражданските и търговските дела в Окръжен съд-Враца.

Инспекторатът към ВСС задълбочава проверките си за натовареността на съдиите

Инспекторатът към ВСС задълбочава проверките си за натовареността на съдиите

Получава достъп до системата за измерване на натовареността им

Бившият председателстващ ВСС Соня Найденова напомни медийна публикация, според която делата за несъстоятелност във Враца са скочили с 85% и Окръжният съд там се е превърнал в нова съдебна "офшорна зона". В нея "един длъжник може да се спаси от кредитора си напук на всички стопански и юридически правила".

Членовете на Съдийската колегия започнаха спор дали трябва да се направи проверка и анализ на тези дела и кой да я направи. Найденова изрази мнение, че комисията по натовареността може да направи анализ на динамиката на делата по несъстоятелност в окръжните съдилища за периода 2014-2016 г. Тя предложи Съдийската колегия да възложи на комисията тази задача.

Сложността на делата влиза при оценяване натовареността на съдиите

Сложността на делата влиза при оценяване натовареността на съдиите

Не трябва да се отчита само техният брой

Галя Георгиева даде друга идея - Инспекторатът да направи проверката по образуването и движението на делата за фалити. И попита защо пък трябва да се възлага на комисията по натовареност, тя може сама да изготви такъв анализ, че нали това ѝ е работата.

Нейни колеги заподозряха някакви скрити цели в искането комисията, а не инспекторатът, да направи анализа. Така и не стана ясно какво имат предвид.

Калин Калпакчиев предложи да се върне таблото на третия етаж в сградата на ВСС. Той го определи като "табло на позора", на което се лепят публикации от някои медии, но вестникът, изнесъл тази информация, не е сред тях. Калпакчиев заяви, че медийният мониторинг на ВСС е едностранчив, фокусирал се върху три медии, в които се изявяват членове на съвета от мнозинството.

Калпакчиев предложи съдийската колегия да препоръча на Министерството на правосъдието през инспектората си да контролира синдиците и да извърши цялостна проверка върху дейността на синдиците, които се назначават по делата за несъстоятелност във Враца.

Идеята му бе приета от мнозинството, но бе отхвърлено предложението за възлагане на анализ на комисията по натовареността.