От фондация "Антикорупционен фонд" (АКФ) сигнализираха Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), енергийното министерство, КЕВР и НАП за решението държавно дружество да заплати милиони левове за студен резерв на "ТЕЦ Варна" ЕАД.

Според АКФ техническата изправност на този ТЕЦ е под въпрос. Това представлява евентуална заплаха за енергийната сигурност, като част от националната сигурност на България, пишат от АКФ в отворено писмо до медиите. 

От неправителствената организация се притесняват за евентуално избягване на данъци при придобиването на ТЕЦ-а от почетния председател на ДПС, Ахмед Доган, през август 2018 и за това са сигнализирали и НАП. Те искат НАП да провери сделките между свързани лица в механизма на придобиване на "ТЕЦ Варна", реалните плащания и произхода на средствата за извършването им, както и заплащането на дължимите данъци.

Министър на Орешарски купува ТЕЦ "Варна"

Министър на Орешарски купува ТЕЦ "Варна"

До месец сделката ще бъде финализирана

Директорът на АКФ Бойко Станкушев настоява за проверка на целия казус.

Според него има редица въпроси как държавните институции да защитават обществения интерес в случаите, когато са замесени материални интереси на влиятелни лица. Въпросите са резултат от анализ на историята на "ТЕЦ Варна" - от приватизацията през 2006, до 2017, когато нов собственик става варненска фирма без никакъв опит в енергетиката, до август 2018, когато г-н Доган купува мажоритарен дял, каза Станкушев. 

Енергийният системен оператор (ЕСО) отговаря за разпределянето на студеният резерв. Това са мощности, които стоят в готовност и се активират само при нужда, за да компенсират резки скокове в потреблението на електроенергия.

"През февруари 2018 без ясен мотив е сменено цялото ръководство на ЕСО. Новото ръководство обяви търг за рекордните 570 МВт мощности, необходими като студен резерв за летния сезон на 2018. За сравнение - студеният резерв през зимата е обичайно 700 МВт. След внезапен отказ от страна на държавната "ТЕЦ Марица Изток - 2" от вече спечелен след търг договор за предоставяне на студен резерв, ЕСО избира "ТЕЦ Варна". 

Централата е получила 2,8 млн. лв. за периода май - юли 2018 г. и 24,9 млн. лв. за периода август - октомври 2018 г. само за осигуряването на студен резерв при различни търгове. В допълнение, ТЕЦ-ът е получил и допълнителни плащания в неизвестен размер за активиране на студен резерв

Още месец КЕВР проверява "Овергаз"

Още месец КЕВР проверява "Овергаз"

Дали ще се отнеме лицензът на дружеството

Припомняме, нуждата от студен резерв се появи преди три години, когато от 00,00 часа на 1 януари 2016 г., когато "Газпром" временно спря подаването на газ за "Овергаз". Количествата, необходими за клиентите на частната компания посредник, бяха подсигурени от "Булгаргаз".

От Антикорупционния фонд изтъкват мотивите, с които са сигнализирали институциите за съмненията си за техническата изправност на ТЕЦ "Варна". 

Работодателите във Варненско негодуват срещу цената на тока от ТЕЦ-Варна

Работодателите във Варненско негодуват срещу цената на тока от ТЕЦ-Варна

В готовност са да протестират

На 05 септември 2017 г. КЕВР разрешава на "ТЕЦ Варна" да изведе от експлоатация енергийни блокове № 1, 2 и 3. От останалите три енергоблокове само за енергоблок № 6 има публична информация, че може да функционира безопасно като източник за предоставяне на студен резерв. Същевременно от ЕСО заявяват през май 2019 г., че не са проверявали на място експлоатационна годност на съоръженията, тъй като нямат подобни задължения съгласно българското законодателство.

В началото на 2019 г., "ТЕЦ Варна" обявява спешни обществени поръчки за ремонт на енергоблок 6. Причината - има значителни пробиви и критично изтъняване на елементи от котелната система, заради които има принудителни спирания на блока. Според ръководството на ТЕЦ-а, тези обстоятелства сочат към не добра експлоатационна надеждност и потенциално системно авариране на котела по време на работа в бъдеще. Това на практика означава невъзможност да бъдат изпълнени договорните отношения със системния оператор. Впоследствие, ръководството на ТЕЦ-а отлага ремонтите за 2020 г. поради икономическа нецелесъобразност.

От АКФ питат как "ТЕЦ Варна" ще изпълни задълженията си към ЕСО до 31 юли 2019 г. след като единственият енергоблок, който може да направи това е "неуправляем", според преценката на самото дружество. Как ТЕЦ-а изпълнява лицензионните си задължения за използване на енергийни обекти, които отговарят на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда.

В края на юни 2019 година ще има нов търг за студен резерв за следващ едногодишен период, пишат от АКФ и припомнят, че има риск за сигурността ни, ако същият ТЕЦ "Варна" спечели търга. Причината - ЕСО не проверява експлоатационната годност на кандидатите за студен резерв и спешните ремонти на блок 6 са отложени за 2020 г..

От АКФ настояват институциите да проверят съмненията за експлоатационна годност и изпълнение на лицензионни задължения. В случай на установени нередности - да дадат задължителни предписания и да наложат наказания според Закона за енергетиката.