В максимално кратки срокове да бъдат внесени в Министерски съвет предложенията за изменения в Наказателния кодекс, които касаят разследването на корупционни престъпления. До този консенсус стигнаха участниците в извънредното заседание на Съвета по съдебната система след продължителен дебат.

Извънредното заседание на Съвета по съдебна реформа беше свикано днес от министъра на правосъдието Цецка Цачева.

Предложението за премени в НК идва след препоръката на Европейската комисия от месец януари тази година да се подобри наказателното преследване на корупцията.

ЕК отчита напредък, но...

ЕК отчита напредък, но...

Комисията не може да заключи, че показателите са изпълнени в задоволителна степен

На заседанието Съветът реши още до края на годината да бъде ратифицирана Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, наричана още Истанбулска конвенция.

Експертите в съвета постигнаха и съгласие, че до приемането на нов закон за регламентиране дейността и заплащането на вещите лица, ще бъдат приети изменения в Наредбата за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

БСК не вижда нито една изпълнена препоръка на ЕК

БСК не вижда нито една изпълнена препоръка на ЕК

Плащаме най-много за ред и сигурност, а сме най-недоволни