От 17 препоръки към страната ни, направени от ЕК през месец януари, до сега не сме изпълнили нито една. Това се посочва в съобщение на Българската стопанска камара (БСК) относно напредъка на страната ни по препоръките в мониторинговия доклад на ЕК.

По шест от препоръките страната ни има минимален напредък, който се изразява основно в изработването на проектозакони, пътни карти и механизми. Бизнесът обаче е категоричен - реални действия с реални резултати по препоръките на ЕК няма.

Докладът на ЕК е погром и политическа поръчка, отсече Христо Иванов

Докладът на ЕК е погром и политическа поръчка, отсече Христо Иванов

Европа е доволна България да си стои в кьошето според Иванов

Данни от проучване на Евробарометър за 2017 г. показват, че 63% от българите смятат, че нивото на независимост на съдебната система у нас е много лошо. 
Спрямо тези резултати от проучването на Евробараметър става ясно, че българите са с най-негативно мнение откъм съдебната власт, както и че са най-негативно настроени срещу съдебната система.

По този показател средното ниво за ЕС е 34%. В това число влизат и данните от България. За сравнение, в Дания недоволните от правосъдието са едва 7%, в Люксембург - 9%. Под 20% са негативно настроените граждани на Холандия, Финландия, Естония, Австрия, Германия, Великобритания, Швеция и Ирландия.

Снимка 324578

Източник: БСК

България е лидер в Европа по бюджетни разходи за обществен ред и безопасност - даваме 2.8% от БВП за родната сигурност, при средно ниво за ЕС от 1.8% от БВП.
България е лидер по разходи за полицейски служби - даваме 1.4% от БВП при средно 1% за държавите членки в ЕС. Отделяме 0.7% от БВП за издръжка на съдебната система, при 0.3% от БВП средно за ЕС. По издръжка на затворите сме на средното за ЕС ниво от 0.2% от БВП, заедно с още 13 държави членки, между които Словакия, Румъния, Унгария, Литва, Латвия, Естония, Чехия и други.

Относно показателя "съдии на 100 000 жители" за 2015 година България се нарежда на пета позиция в Европа.
У нас има по 31 съдии на 100 000 жители, при средно 21.8% за ЕС. По внесени в съда дела страната ни е на 13-то място, а по брой дела на един съдия сме на 22-ро място с по 216 дела на съдия. За сравнение, в Румъния на 100 000 жители има 23-ма съдии, на които се падат средно по 373 дела.

Снимка 324579

Източник: БСК

Борисов не чува да се шуми, но пак изпреварваме Румъния

Борисов не чува да се шуми, но пак изпреварваме Румъния

Премиерът съжалява, че Главчев си е изпуснал нервите

Според последните данни на социологическата агенция "Алфа рисърч" през октомври 2017 г. българският съд се е ползвал с одобрението на едва 10% от гражданите, а прокуратурата - с 6%. Две-трети от българите дават негативна оценка и на съда, и на прокуратурата.

Според класацията на международната организация Transparency International българите не възприемат корупцията. Индексът за възприятие на корупцията у нас е 41 пункта (бел. ред. - 0=силна корупция, 100=без корупция ) при среден индекс от 65 пункта за ЕС-28, което нарежда страната ни на последно място. Най-малко усещане за наличие на корупция имат гражданите на Дания (индекс 90), Финландия (89), Швеция (88) и Холандия (83).

Българите с най-ниско доверие към съдебната власт и парламента

Българите с най-ниско доверие към съдебната власт и парламента

40% от българите смятат, че "Борисов 3" ще издържи докрай

Според бизнеса у нас е налице сериозен срив на инвестициите като дял от БВП - от 28.3% през 2007 г. на 18.6% през 2016 г. За този период публичните инвестиции са намалели от 5.2% на 2.8%, а чуждестранни инвестиции - от 18.8% на 1.4%. Ръст е налице единствено при местните частни инвестиции, които са се увеличили от 4.3% през 2007 г. на 14.4% през 2016 г.

В класацията "Глобален индекс на конкурентоспособността" на Световния икономически форум се посочва, че за 2017 г. България е на 49-то място сред 137 държави. Това се дължи благодарение единствено на макроикономическата стабилност като по този показател сме на 25-то място според БСК. От 137 държави България е на 98-мо място по състояние на институциите, на 76-то място по ниво на инфраструктура, на 68-мо място по показателя "Здравеопазване и начално образование" (при 57-ма позиция за 2016 г.).

Снимка 324580

Източник: БСК

Над 50% спад на инвестициите у нас

Над 50% спад на инвестициите у нас

За периода януари - август 2017 година