Общото събрание на съдиите изслушва кандидатите за изборен член на Висшия съдебен съвет. Кандидати в изборната процедура са 27 съдии.

Избират членове на ВСС от квотата на съдиите
Обновена

Избират членове на ВСС от квотата на съдиите

Това е най-важният избор, който ще определи състоянието на съдебната власт у нас, категоричен Панов

Пред Общото събрание на съдиите първи говориха кандидатите Атанаска Младенова Дишева - съдия във Върховен административен съд, Боряна Ангелова Димитрова - председател на Окръжен съд - Бургас, съдия Вера Цветкова Кънева - съдия в Апелативен съд - София, Владимир Григоров Вълков - съдия в Софийски районен съд и Георги Йовчев Георгиев - съдия в Апелативен съд - Варна.

Своите позиции пред колегите си изказаха и кандидатите Ерна Жак Якова-Павлова - административен ръководител и председател на Районен съд - Варна, Емил Иванов Дечев - съдия в Софийски градски съд, Илияна Тодорова Балтова - съдия в Апелативен съд - Бургас, Калин Кирилов Баталски - съдия в Окръжен съд - Кюстендил, Красимир Шекерджиев - съдия във Върховен касационен съд, Красимира Неофитова Милачкова - съдия в Административен съд - София-град, Красимира Пенева Костова съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, Любомир Симеонов Нинов - съдия в Районен съд - Варна, Методи Орлинов Лалов - съдия в Софийски районен съд, Мирослав Милчев Начев - административен ръководител-председател на Окръжен съд - Кюстендил и Николай Гунчев Гунчев - съдия във Върховния административен съд.

Бяха изслушани и кандидатите Янко Янев - председател на Апелативния съд във Велико Търново, Цветинка Пашкунова - съдия във Върховния касационен съд, Татяна Жилова - съдия в Административния съд в София-град, Станислав Георгиев - 23 години стаж в съда, Севдалин Мавров - съдия във Върховния касационен съд., Светлозар Рачев - съдия в Административния съд в Габрово, Роман Николов - съдия в Районния съд в Брезник, Райна Мартинова - със 17 години юридически стаж, Пламен Дацов - с 20 годишен стаж като съдия, Олга Керелска - съдия във Върховен касационен съд.

Припомняме, Общото събрание на съдиите за избор на членове на Висшия съдебен съвет от тяхната квота започна в 11 часа, като към този час на събранието са бяха регистрирали 539 съдии.

Липсата на кворум отложи с час избора на съдиите за ВСС

Липсата на кворум отложи с час избора на съдиите за ВСС

Регистрирани бяха 462-ма от общо 2236 съдии в Общото събрание

Право на участие в Общото събрание имат 2 236 съдии от страната, от които 1 672 са заявили електронно гласуване.