След като началото на Общото събрание на съдиите за избор на членове на Висшия съдебен съвет беше отложено с час заради липсата на кворум, събранието на съдиите беше открито в 11 часа от председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов. Към 11 часа на събранието са се регистрирали 539 съдии.

В момента продължава изслушването на кандидатите за изборен член на ВСС от съдийската квота.

Изслушват кандидатите за изборен член на ВСС от квотата на съдиите
Обновена

Изслушват кандидатите за изборен член на ВСС от квотата на съдиите

В Общото събрание могат да гласуват 2 236 съдии

На откриването на Общото събрание на съдиите Лозан Панов приветства участниците и заяви, че предстои най-важният избор, който до голяма степен ще определи състоянието на съдебната власт в следващите 5 години. По думите му истинска общност може да се създаде само, ако съдиите се обединят около ценности, общи за всеки един.

Председателят на Върховния административен съд Георги Колев също поздрави магистратите и ги призова да не позволяват да бъдат убеждавани, че системата не работи.

Липсата на кворум отложи с час избора на съдиите за ВСС

Липсата на кворум отложи с час избора на съдиите за ВСС

Регистрирани бяха 462-ма от общо 2236 съдии в Общото събрание

Беше направена и техническа демонстрация на системата за гласуване за избор на органи на събранието. Гласуването става безжично, което ускорява процедурите по избора и осигурява повече време за изслушване на кандидатите и обобщаване на концепциите им.

Жребият изпрати разградския прокурор Огнян Дамянов във ВСС

Жребият изпрати разградския прокурор Огнян Дамянов във ВСС

Четвъртият избран от квотата на прокурорите

Общото събрание избра за председател Мая Маркова - заместник-председател на Апелативен съд - Велико Търново. Тя ще председателства Общото събрание на съдиите, както днес, така и на 17 юни 2017 г. Общото събрание избра за заместник-председател Игнат Колчев - председател на Административен съд - Смолян.

Припомняме, в избирателния списък са 2236 съдии, записани за участие в Общото събрание на съдиите за избор на членове на Висшия съдебен съвет.

Право на участие в Общото събрание имат 2 236 съдии от страната, от които 1 672 са заявили електронно гласуване. Кандидати в изборната процедура са 27 съдии.

Общото събрание на съдиите може да се проследи в реално време от всеки заинтересован чрез интернет сайта на ВСС в раздел "Общо събрание на съдиите за избор на член на ВСС".