Спират строежа на плажа в Обзор.

Това се случва след проверка, разпоредена от Върховната административна прокуратура, относно незаконни строежи и достъп до плажна ивица по Черноморието, извършена от РДНСК -Бургас. По случая е сезирана и Община Несебър, чиито представители са установили нарушения при строежа на "Жилищна сграда за курортно ползване" на плажа на Обзор.

Установени са нарушения при изграждане на подпорната стена зад предвидената сграда, която е недовършена и не е въведена в експлоатация по съответния ред - не са изпълнени предписанията за осигуряване здравината, пространствената устойчивост и консервирането на строежа.

За нарушения в „Буджака“ и в Обзор докладва прокуратурата

За нарушения в „Буджака“ и в Обзор докладва прокуратурата

Сторежите не съответстват на книжата или липсват разрешителни за строеж

По тази причина кметът на Община Несебър е издал заповед за незабавно спиране на изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на строежа.

Строителството може да продължи само с разрешение на административния орган, издал заповедта, след отстраняване на причините, довели до спиране на строежа и представяне на надлежни доказателства за това. Заповедта е връчена на участниците в строителството.