Конституционният съд единодушно отмени задължителното гласуване. Решението е взето с 11 гласа, тъй като от днешното заседание е отсъствал Анастас Анастасов, съобщава Правен свят.

С днешното решение се отменя целият текст на чл. 242 а от Изборния кодекс, който предвижда, че който не е гласувал без уважителни причини в два поредни избора от един и същ вид, се заличава от списъка за следващите избори.

Формално задължителното гласуване, което е регламентирано в чл. 3 от Изборния кодекс остава, но няма да има никакви последици от неизпълнението му.

Какви са мотивите на КС ще стане известно следващата седмица.

Съдът беше сезиран с искане за отмяна на задължителното гласуване от омбудсмана Мая Манолова, според която избирателното право е субективно право, а не публична функция на гражданина, на която да съответства задължение за гласуване.

Припомняме, според Мая Манолова, този член 242 е рестриктивна ограничителна мярка, която на практика обрича на гражданска смърт избирателите и ги лишава от основно право - изборното.

КС нямало да излезе с решение по жалбата на Манолова до изборите

КС нямало да излезе с решение по жалбата на Манолова до изборите

А ако парламентът приеме предлаганите промени, нямало да има и нужда

След като законодателят е въвел задължително гласуване е нелогично санкцията срещу неупражнилите правото си на глас да бъде заличаване от избирателните списъци. Това Манолова определи като "гражданска смърт".

Омбудсманът атакува с жалба пред КС и ограниченията за гласуване на българските граждани зад граница. Решение по и по този казус не се очакваше преди изборите за президент, които се проведоха през есента на миналата година.