В Софийския градски съд е внесено мотивирано искане за допускане на обезпечителни мерки върху имущество на бизнесмена Васил Божков и на свързаните с него физически и юридически лица. Това съобщават от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по повод протестно шествие на граждани, проведено днес.

Сред наложените обезпечителни мерки са и такива по отношение на имущество, собственост на дружеството "Нове Хоумс" - възбрани върху поземлен имот, заедно с изграждащи се върху него 14 многофамилни жилищни сгради в София, район "Красно село", бул. "Цар Борис III", № 126. Обезпечителните мерки са наложени на 1 октомври 2020 г.

КПКОНПИ иска имущество на Васил Божков за близо 280 млн. лв.

КПКОНПИ иска имущество на Васил Божков за близо 280 млн. лв.

Претендират се яхта, моторна лодка, самолет и имоти

От КПКОНПИ посочват, че на 21 януари тази година в Комисията е било получено възражение от изпълнителния директор на дружеството, в което се твърди, че с наложените обезпечителни мерки върху недвижимото имущество на "Нове Хоумс" са засегнати имуществените интереси на акционерното дружество и на над 250 други лица. Твърди се, че те са извършили плащания по предварителни договори и фактури за придобиване на обекти в изграждащия се жилищен комплекс. С възражението не са представени документи, които да удостоверяват право на собственост на лица - купувачи, нито други доказателства в подкрепа на твърденията за сключени договори.

От страна на Комисията са извършени проверки в Имотния регистър към Службата по вписвания в София, от които също не са били установени прехвърлителни сделки между "Нове Хоумс" и трети лица - купувачи.

ДНСК спря строежа на Божков в "Красно село"

ДНСК спря строежа на Божков в "Красно село"

Спирането е след проверка по документи и на място в изпълнение на разпорежданията на ВАП

В КПКОНПИ не са постъпвали възражения или жалби от такива заинтересовани лица в качеството им на собственици на обособени обекти от жилищния комплекс "Нове Хоумс" или на страни по други договори с акционерното дружество.

Антикорупционната комисия е готова да разгледа всяко такова искане и да се произнесе по него съгласно закона.

Срещу решението на Софийския градски съд, с което са допуснати обезпечителните мерки, е подадена частна жалба от "Нове Хоумс", по която се очаква произнасяне от Апелативния съд в София.