Антикорупционната комисия откри конфликт на интереси на трима, заемащи висши публични длъжности, съобщиха от Антикорупционната комисия.

От Комисията откриха конфликт на интереси при изпълнителния директор на НЕК Петър Илиев, досегашния ректор на Университета за хранителни технологии в Пловдив и бившия директор на РИОСВ Шумен Цветомира Дончева.

Изпълнителният директор на Националната електрическа компания (НЕК) Петър Илиев и член на СД на БЕХ ЕАД е в конфликт на интереси за това, че е гласувал приемането на годишен финансов отчет за 2017 и 2018 г., както и доклад за дейността на НЕК ЕАД за изпълнение на бизнес-програмата на дружеството, пишат от Антикорупционната комисия. 

КНСБ: Искането на работодателите за рокади в енергетиката застрашава сигурността ни

КНСБ: Искането на работодателите за рокади в енергетиката застрашава сигурността ни

България на 20 място сред 28-те държави членки по пълна цена на тока

При одобряване на отчетите биха могли да бъдат изплащани бонуси на членовете на НЕК ЕАД. Така Илиев е предоставил на себе си възможността за получаване на допълнително възнаграждение по договора му за управление на НЕК ЕАД, мотивират се хората на Сотир Цацаров, който сега е председател на Антикорупционната комисия.

Досегашният ректор на Университета за Хранителни технологии - Пловдив Кольо Динков, е в конфликт на интереси за това, че с докладна записка до председателя на Общото събрание на Университета се самоопределил за ръководител на проект по Оперативна програма, за което е получил и възнаграждения.

Бившият директор на РИОСВ - Шумен Цветомира Дончева била в конфликт на интереси за това, че е така е утвърдила изисквания за конкурс за "директор на РИОСВ", че тя самата да отговаря на условията.

На днешното заседание от Комисията започнаха производства за установяване на конфликт на интереси за още шестима души на висши държавни длъжности.

Сред тях е кметът на Община Ковачевци, който се проверява по сигнал, че свързани с кмета лица ползват общински имоти, с част от които са участвали пред Държавен фонд "Земеделие" и са им изплатени субсидии.

Проверката ще установи дали кметът ръководи търговските дружества на майка си, като използва ресурси на общината. Проверка ще бъде извършена и за твърденията, че кметът използва суми, отделени за снегопочистването в общината, за предоставяне на бонуси на служители по негова преценка.

Другият разследван е председател на Общинския съвет - Ковачевци, по сигнал, че негови роднини ползват общински имоти за получаване на субсидии от Държавен фонд "Земеделие".

Обект на проверка е и председателят на Общинския съвет - Мирково. Той е разследван по сигнал, че е предложил на Общинския съвет да гласува заплатата на кмета на общината да е процентно съотношение (73%) от възнаграждението на министър. Председателят на общинския съвет имал предложение и за своята заплата.

Антикорупционната комисия проверява по сигнал и двама общински съветници от Общински съвет - Асеновград. Единият участва в управлението на спортни клубове, финансирани от общината, и е гласувал "за" тези субсидии. Другият е гласувал месечното възнаграждение на баща си, който е кметски наместник в населено място в същата община.

Разследват и директора на РЗОК - София за това, че нейният съпруг е и неин подчинен.

Според Закона противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

Комисията изисква документи и се произнася в двумесечен срок, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни. Решението може да се обжалва или протест по реда на АПК, като установяването на конфликт на интереси с влязло в сила такова решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго.

"За всяко от лицата, посочени по-горе, конфликт на интереси не е установен с факта на образуване на производството - той се твърди в надлежно подадени сигнали и наличието или липсата му подлежи на установяване по предвидения в закона ред. Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси, споменати по-горе, са неокончателни и подлежат на обжалване пред административните съдилища", пишат от Комисията.