Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов напомня на главния прокурор Сотир Цацаров, че още очаква отговор на писмото си от 2 октомври, с което иска да получи информация за качествата на изготвените от кандидата за главен прокурор Иван Гешев обвинителни актове.

Лозан Панов е изпратил писмото си днес, 16 октомври, след като е чакал две седмици за отговор. След това прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет гласува Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) да предостави на председателя на ВКС Лозан Панов информация от последната атестация на Иван Гешев, както и за изготвените от него обвинителни актове. 

Днес Панов припомня, че в Доклада на Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия на ВСС няма яснота и конкретика относно точния брой изготвени и внесени в съда обвинителни актове, както и относно броя и крайния резултат на окончателните съдебни актове, поставени по внесени от кандидата обвинителни актове.

Цацаров, Гешев и шефове на служби на посещение в САЩ

Цацаров, Гешев и шефове на служби на посещение в САЩ

Визитата е по покана на Вашингтон и ще продължи до 17 октомври

Шефът на ВКС настоява на това, че е нужно запознаване не само с общите количествени резултати, но и с конкретните прокурорски актове, за да бъдат преценени познанията му в областта на наказателното право и процес."До момента не съм получил отговор на посочено писмо, а както подчертах в него, информираният вот в процедурата за избор на главен прокурор предполага непосредствено запознаване с работата на кандидата, което да даде възможност за обективна преценка на неговите професионални и делови качества, нивото на правните му познания, умения и лични способности, проявени при изпълнение на функциите му."