Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) е получил копия от документите по трите извършени спрямо него проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет. Проверките са от 2017 г., 2019 г. и 2020 г. Това става едва след решение на Административния съд София - град, което изрично указва на главния инспектор да предостави пълен достъп до исканата информация.

Инспекторатът на ВСС отказа на Лозан Панов да види резултатите от проверките срещу него

Инспекторатът на ВСС отказа на Лозан Панов да види резултатите от проверките срещу него

Законът допуска да види документите и при заличени данни

Съгласно чл. 14, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) органите са длъжни да съобщават информация, събрана или станала им известна при осъществяване на тяхната дейност, когато тази информация опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси, представлява или би представлявала обществен интерес.

От ВКС припомнят, че за започването на всички проверки срещу председателя на ВКС от Инспектората към Висшия съдебен съвет обществото е било информирано изключително подробно, с изобилие от детайли, а и с лични предварителни оценки, оказващи влияние върху доверието към съдебната система, което в демократичните държави е прието за висша ценност.

Затова председателят на Върховния касационен съд публикува получените документи относно трите извършени спрямо него проверки. Тази информация е обществена по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона институции.

Инспекторатът на ВСС отказа на Лозан Панов да види резултатите от проверките срещу него

Инспекторатът на ВСС отказа на Лозан Панов да види резултатите от проверките срещу него

Законът допуска да види документите и при заличени данни