Създаването на екзотични структури за борба с корупцията, не може да замести недостатъците в работата на традиционните структури.
Това заяви председателят на Върховния касационен съд /ВКС/ Лозан Панов пред БНР. Като традиционни структури за борба с корупцията той визира прокуратурата и разследващите органи.

Изказването му е ден след проваленото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност в понеделник, където трябваше да се обсъди борбата с корупцията. Тогава липсата на кворум отложи заседанието на КСНС за 17 октомври.

Дебатът за структурата на съдебната власт и мястото на прокуратурата също е на дневен ред, смята председателят на ВКС.

Според него е необходимо първо да се даде отговор защо традиционните институции не работят. Без да дадем отговор на това колко ще струва на самото общество създаването на такива структури, трудно мога да приема, че трябва да се разроят нови институции в страната, смята Панов. Не може да има истинска борба с корупцията, без силна опозиция, независима съдебна система и независима журналистика.

Панов каза това преди заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). На заседанието се чуха първите критични гласове към работата на Съвета.

Припомняме, новият състав на ВСС започна работа от 3 октомври.
Доскоршният председател на Окръжния съд в Бургас Боряна Димитрова призова новия съдебен кадрови орган да изчисти визията си за развитие, за да не влезе в пътя на стария ВСС (който стана известен с множество скандали - б.р.).