Съдии, следователи и прокурори ще подават декларации за имущество и конфликт на интереси само пред Инспектората на Висшия съдебен съвет. Това е решила Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на заседание в началото на месеца.

Според Антикорупционната комисия по този начин ще се реши законодателен хаос.

Решението е изпратено на ВСС, на председателите на върховните съдилища, на главния прокурор и на Инспектората на ВСС.

Припомняме, през 2018/2019 година имаше казус с подадената декларация от шефа на ВКС Лозан Панов, тъй като той подал декларацията си само през ИВВС, но не и пред Сметната палата. На Панов бе наложена глоба, която той обжалва пред Административния съд. Тогава бе огласено и намерението му да съди държавата в Страсбург.

С позиция тогава излезе и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Магистратите дистанционно да подават декларациите си, иска ИВСС

Магистратите дистанционно да подават декларациите си, иска ИВСС

Срокът за подаването на декларациите за имущество е до 17.05.2021 г.