Всички медицински сестри в отделението по белодробни болести в Многопрофилната болница за активно лечение в Тетевен са наказани, след като проверка на РИОКОЗ установи, че от вътреболнична инфекция, предизвикана поради немарливост, 11 пациенти са заразени с хепатит-С.

По думите на управителят на болницата д-р Мадлена Бояджиева, две от сестрите са уволнени дисциплинарно.

Тя допълни още, че главната сестра на болницата Събка Нешева и старшата сестра в отделението Цонка Алексиева са снети от длъжност, а завеждащ отделението д-р Мила Петкова сама е подала оставката си.

Въпреки наказанията все още не е установено коя от сестрите е нарушила приетите правила в болницата и с една и съща спринцовка е отпушвала периферните венозни източници, поставяни на болните.

Според заразените с хепатит 11 пациенти на отделението, венозните източници не са били сменяни на 72 часа, както е според медицинските изисквания.

Част от заразените подготвят съдебен иск срещу болницата.